Thông Tin

Chỉ thị của Tòa Thánh: Không được phép giữ kín các vụ lạm dụng tình dục thiếu nhi

Chỉ thị của Tòa Thánh: Không được phép giữ kín lâu hơn nữa các vụ lạm dụng tình dục thiếu nhi

Hôm thứ Hai 15/2/2016, Đức Hồng Y Seán O’Malley, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Bảo Vệ Thiếu Nhi, đã ra tuyên cáo nhấn mạnh đến ‘trách nhiệm luân lý và đạo đức” về việc phải báo cáo cho nhà chức trách dân sự biết tất cả các trường hợp nghi ngờ là có việc lạm dụng tình dục thiếu nhi, kể cả các trường hợp nhà chức trách dân sự không yêu cầu.

Đại diện các thành viên trong Hội Đồng, đức Hồng Y nhắc lại lời tuyên bố của ĐGH Phanxicô : “Không còn được phép giữ kín lâu hơn nữa những tội ác lạm dụng tình dục thíếu nhi. Tôi cam kết là Giáo Hội quyết tâm bảo vệ thiếu nhi, cảnh giác và cam kết nghiã vụ làm rõ tất cả các vụ lạm dụng.

Bản tuyên cáo cũng nhấn mạnh đến việc Hội Đồng gia tăng nỗ lực giáo dục giáo sĩ trong các Giáo Hội địa phương trong 2 năm qua và cung cấp tài liệu khóa học đã được giảng dây ở Roma, kể cả chương trình huấn luyện hàng năm cho các Giám Mục và các văn phòng tại Giáo Triều Roma để dùng trong nỗ lực bảo vệ thiếu nhi.

Đức Hồng Y O’Malley cũng nói đến việc Bảo Vệ Thiếu Nhi tại Hoa Kỳ. Ngài nói: Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tuyên bố rõ ràng rằng trách nhiệm các địa phận và nhân viên là phải báo các cho chính quyền biết các vụ nghi ngờ là có giáo sĩ lạm dụng tình dục.

Ngài nói thêm vào tháng 11 hàng năm khi có khoá huấn luyện cho các tân Giám Mục, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã tái xác nhận nghiã vụ phải báo cáo các vụ nghi ngờ giáo sĩ lạm dụng tình dục. ĐHY cũng báo cáo cho Đức Thánh Cha Phanxicô biết là Giáo Hội Hoa Kỳ cũng giống như giáo triều Roma đã cung cấp tài liệu giáo dục về vấn đề lạm dụng tình dục cho các giáo sĩ trong các chương trình huấn luyện hàng năm.

Nguyễn Long Thao

(vietcatholic.org)

 

Bài viết liên quan