Thông Tin

An ninh cho khách hành hương ngày quốc tế giới trẻ tại Ba Lan

quốc tế giới trẻ tại Ba Lan – RV

Ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ ở  Hoa kỳ và Ba lan tiếp tục liên lạc với các quan chức ngoại giao và an ninh của các quốc gia này để bảo đảm rằng các khách hành hương sẽ được an toàn trong ngày hội giới trẻ vào cuối tháng 7 năm nay,

Paul Jarzembowski, điều phối viên và trợ lý giám đốc của phân ban giới trẻ và thanh niên của hội đồng Giám mục Hoa kỳ cho biết, an ninh dự kiến sẽ được thắt chặt ở Krakow, Ba lan, nơi sẽ diễn ra đại hội giới trẻ thế giới, vì chính quyền của cả hai quốc gia sẽ thực hiện những biện pháp để ngăn chặn những sự cố đe dọa các du khách.

Paul Jarzembowski nói với Catholic News Service, những thông tin hiện tại cho thấy là không có đe dọa cho việc tổ chức được ấn định vào ngày 26 đến 31 tháng 7 năm nay. Ông nói: “Gia đình của các khách hành hương có thể an tâm là chúng tôi thường xuyên liên lạc với Bộ ngoại giao, các ban tổ chức ở Krakow và tòa đại sứ Ba lan ở Hoa kỳ.” Ông cũng nói thêm là các khách hành hương, nếu họ cảnh giác, ý thức và cập nhật tình hình an ninh, có thể an tâm rằng Hoa kỳ và đặc biệt là Ba lan, đang làm mọi việc có thể để bảo đảm sự an toàn của các khách hành hương.”

Dự kiến là sẽ có khoảng 2 triệu người tham gia đai hội giới trẻ lần quốc tế lần thứ 14 để cử hành đức tin Công giáo. Hội đồng Giám mục Hoa kỳ sẽ điều hành một trang webinar vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương ngày 14 tháng 4, là trang web trên đó sẽ truyền đi các buổi học hỏi, thảo luận trực tiếp sự an toàn và tình hình an ninh. Văn phòng của Paul Jarzembowski cũng dành 1 phần của trang web ngày giới trẻ thế giới cho vấn đề an toàn và an ninh, trong đó trình bày chi tiết việc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đang cộng tác với các tổ chức khác để nói về những lo lắng về an ninh và cho những lời khuyên về việc chuẩn bị chuyến đi, bao gồm những biện pháp thông thường mà các du khách có thể chuẩn bị trước các chuyến đi ra nước ngoài. Tin tức cập nhật có thể truy cập trên trang Facebook và Twitter ở địa chỉ @WYDUSA.

Về phần mình, là nước chủ nhà, Ba lan đang đi đầu trong việc sắp xếp an ninh và các cơ quan hành pháp địa phương cộng tác với lực lượng quân đội Ba lan hàng tháng trời để tổ chức cho dòng du khách sẽ đến Ba lan.

Paul Jarzembowski nói: “chúng tôi không muốn để sự sợ hãi dẫn dắt những gì chúng tôi làm cho ngày quốc tế giới trẻ.” Nhắc lại lời kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô vào các ngày quốc tế giới trẻ các năm 1980 và 1990, khi những cuộc tấn công bởi nhũng kẻ quá khích đã tạo nên những lo lắng như hiện nay, Paul Jarzembowski nói: “Chúng tôi tiếp tục gặp nhau và sẽ cầu nguyện cho hòa bình, cũng như tiếp tục can đảm bước ra và làm như thế.” (Catholic News Service 29/03/2016)

Hồng Thủy OP

Bài viết liên quan