Thông Tin

Các Giám mục Ấn gặp gỡ Thủ tướng để xin Thủ tướng mời Đức Thánh Cha thăm viếng đất nước

New Delhi theo Thông tấn xã Fides 26/4/2016 – Một phái đoàn các Giám mục Ấn đã gặp gỡ Thủ tướng Ấn Độ Ông Narendra Modi. Phái đoàn các Giám mục được Đức Hồng Y chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn là Baselios Cleemis dẫn đầu, cùng đi có Đức Tổng Giám mục Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký và Đức Cha Joseph Chinnayyan, Phó thư ký của Hội đồng Giám mục cùng tháp tùng.

Theo một nguồn tin gửi cho Thông tấn xã Fides thì đoàn đã yêu cầu Thủ tướng Modi mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Ấn Độ vào một dịp thuận tiện cho cả đôi bên giữa chính phủ Ấn Độ và Tòa Thánh. Thủ tướng đã cho phái đoàn hay ông sẽ cứu xét nghiêm túc vấn đề này khi trao đổi với các thành viên khác trong nội các chính phủ. Đức Hồng Y Baselios Cleemis còn xin chính Thủ tướng nên dẫn đầu phái đoàn hành hương của Ấn Độ đi tham dự biến cố phong thánh cho Mẹ Teresa sẽ được tổ chức tại Rome vào ngày 04 tháng 9 năm 2016 tới. Ông thủ tướng cũng hứa sẽ cứu xét đề nghị này.

Một điểm khác đã được thảo luận là Phái đòan Giám mục đánh giá cao và cảm ơn chính phủ Ấn Độ về những nỗ lực đã và đang được thực hiện hầu giải cứu cha Tom Uzunnalil thuộc Tu hội Salesian, Ngài đã bị bắt cóc tại Yemen và nhóm phiến quân đã gia hạn án tử cho ngài… Chính phủ Ấn đang làm hết sức để giải cứu ngài.

Phái đoàn các Giám mục cũng bày tỏ sự hoan nghênh trước những sáng kiến và nỗ lực của chính phủ giúp cho hàng triệu dân chúng đạt được mức sống tự túc và cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là sự hợp tác cần thiết đã bị thương tổn nhiều trong quá khứ đó là sự đảm bảo hợp tác với Giáo Hội để “xây dựng một xứ Ấn tốt đẹp hơn”.

Thanh Quảng sdb

vietcatholic.org

Bài viết liên quan