Thông Tin

Các Giám Mục Maronít Libăng lo ngại vì tình hình chính quyền thiếu quân bình

Các Giám Mục Maronít Libăng lo ngại vì tình hình chính quyền thiếu quân bình

BEIRUT: Các Giám Mục Maronít bầy tỏ lo ngại vì tình trạng thiếu quân bình trong việc phân chia các chức vụ trong chính quyền, và các kitô hữu vẫn tiếp tục bị kỳ thị.

Trong thông cáo công bố sau phiên họp tại Toà Thượng Phụ Bekerkè, dưới sự chủ tọa của Đức Thượng Phụ Boutros Bechara Rai ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua, các Giám Mục Maronít tố cáo tình trạng soi mòn thinh lặng sự hiện diện của các kitô hữu trong các chức vụ chính quyền, trước các thành phần Sciít và Sunnit ngày càng đông hơn, đặc biệt trong Bộ tài chánh. Theo thống kê mới đây chỉ có 27% các dự án do bộ thực hiện liên quan tới các vùng có tín hữu kitô sinh sống. Sự kỳ thị này là một hiện tượng gây hại cho sự chung sống quốc gia. Các vị yêu cầu các chính trị gia và các cơ cấu chính quyền tôn trọng khoản 95 trong Hiến Pháp khẳng định rằng các cộng đoàn tôn giáo phải được đại diện một cách công bằng trong việc quản trị công cộng.

Trong các ngày qua Giáo Hội Hy lạp Melkít cũng đã bầy tỏ các lo ngại tương tự. Trong thông cáo các Giám Mục Maronít cũng đánh giá tích cực việc xích lại gần nhau giữa các lực lượng chính trị maronít cho tới nay chống đối nhau.  Các vị hy vọng Libăng mau chóng ra khỏi tình trạng khủng hoảng chưa bầu được tổng thống từ tháng 5 năm 2014 tới nay (FIDES 5-2-2016)

Bài viết liên quan