Thông Tin

Các Giám Mục Australia bênh vực quyền của người di cư tỵ nạn

Các Giám Mục Australia bênh vực quyền của người di cư tỵ nạn

CÁC GIÁM MỤC AUSTRALIA YÊU CẨU CHÍNH QUYỀN THAY ĐỔI ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI NGƯỜI DI CƯ TỴ NẠN

MELBOURNE: ĐC Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Giám Mục phụ tá Melbourne, phát ngôn viên của HĐGM Australia liên quan tới người di cư tỵ nạn, yêu cầu chính quyền Australia tôn trọng nhân phẩm và chú ý tới sự an toàn của người di cư tỵ nạn.

Các Giám Mục Australia đã lên tiếng sau khi Toà Thượng Thẩm coi là hợp pháp quyết định của chính quyền đầy một nhóm người xin tỵ nạn, trong đó có 37 trẻ em, sang đảo Nauru bên Micronesia. ĐC Long đã khẩn thiết kêu gọi thủ tướng Malcolm Turnbull và Bộ trưởng di dân Peter Dutton, cảm thương những người xin tỵ nạn và làm sao để họ không  bị đầy sang các nước, nơi họ có thể trở thành nạn nhân của bạo lực thể lý, tâm lý và tính dục. Theo ĐC câu trả lởi của chính phủ cho những người xin tỵ nạn, bao gồm cả các trẻ em đã sinh ra trên đất Úc cùng với cha mẹ các em, phải tập trung vào việc che chở an ninh và nhân phẩm của họ. ĐC Long cũng đã từng là thuyền nhân tỵ nạn đến Úc năm 1980. Ngài cho biết Giáo Hội Công Giáo sẵn sàng góp phần mình để ủng hộ những người xin tỵ nạn như các Giáo Hội Kitô khác tại Úc đang làm. Các Giáo Hội cho biết sẵn sàng cho nhóm người xin tỵ nạn nói trên tá túc trong các cở sở của các Giáo Hội.

Từ lâu Giáo Hội Công Giáo Úc vẫn phê bình đường lối chính trị của chính quyền đối với người di cư tỵ nạn. Những người đến từ đường biển bị bắt giam và đem sang các trại bên Tân Papua Guinea hay trên đảo Nauru, cả khi họ là những người tỵ nạn chính trị hay dân sự đích thực (SD 4-2-2016).

Linh Tiến Khải

Bài viết liên quan