Thông Tin

Các Giám Mục vùng Đông Phi châu kêu gọi cải tiến vùng này

Các Giám Mục vùng Đông Phi châu kêu gọi cải tiến vùng này

CÙNG NHAU HOẠT ĐỘNG ĐỂ CẢI TIẾN PHI CHÂU

ADDIS ABEBA: Các Giám Mục vùng Đông Phi châu kêu gọi tín hữu và các dân tộc toàn vùng cùng nhau hoạt động để cải tiến tình hình trong vùng.

Lời kêu gọi trên đây đã được ĐHY Berhaneyesus Souraphiel. TGM Addis Abeba kiêm chủ tịch HĐGM vùng Đông Phi châu đưa ra trong hội nghị lần thứ 27 nhóm tại Kigali thủ đô Rwanda ngày mùng 10 tháng 7 vừa qua. ĐHY cũng kêu gọi chống lại nạn di cư bất hợp pháp và nạn buôn người. Ngài cũng nêu bật việc thực thi các chương trình nhắm thăng tiến Phi châu từ nay cho đến Nam 2063 qua việc tham gia của tất cả mọi người thiện chí để tạo dựng sự hiệp nhất và tình liên đới trong toàn đại lục này.

Chương trình 2063 gồm 7 điểm: thăng tiến sự phát triển bao gồm và có thể chịu đựng nổi; hội nhập và hiệp nhất chính trị; cai trị tốt, dân chủ, tôn trọng các quyền con người và luật lệ, công bằng; hoà bình và an ninh; căn tính mạnh dựa trên các giá trị luân lý đạo đức được chia sẻ; phát  triển tiềm năng của dân chúng, đặc biệt là của nữ giới và người trẻ. Sau cùng chương trình 2063 nhắm làm cho Phi châu trở thành tác nhân và người tham gia vào tiến trình toàn cầu, hiệp nhất và có ảnh hưởng trên bình diện quốc tế (SD 16-7-2016)

Linh Tiến Khải

Bài viết liên quan