Thông Tin

Các trẻ em truyền giáo giảng giải Tin mừng cho các bạn ở Adaba

Các trẻ em truyền giáo Adaba – AP

Adaba – Ở Etiopia vẫn còn là mùa Chay. Các công việc chuẩn bị cho lễ Phục sinh vẫn đang được tiếp tục, giống như các hoạt động của các cộng đoàn Công giáo nhỏ ở Oromia. Năm nay các Giáo hội Ki-tô theo lich Giuliano sẽ cử hành lễ Phục sinh 5 tuần sau các Giáo hội theo lịch Gregoriano, ví dụ như Công giáo Latin.

Một nhóm nhỏ các thanh thiếu niên của cộng đoàn Adaba, thuộc Phủ doãn Tông tòa Robe vẫn tiếp tục tiếp bước trên con đường truyền giáo của mình với hy vọng và lòng nhiệt thành. Được hướng dẫn bởi một Linh mục của “Hồng ân đức tin”, từ gần một năm nay, các em đã trở thành những nhà truyền giáo thật sự và cùng với vị Linh mục này, các em cũng bắt đầu rao giảng Tin Mừng cho cả cộng đoàn Herero cách Adaba khoảng vài cây số.

Các nhà truyền giáo nhỏ mang theo những cuốn sách giáo lý nhỏ với những hình ảnh để giảng  giải cho các bạn bè của mình những điều được viết trong giáo lý. Vị linh mục hướng dẫn cho biết: “Chúa nhật mùng 3 tháng 4 hôm qua, chúng tôi đã chở các em bằng 4 chiếc xe từ Adaba và Dodola đến Kofale để cử hành Năm thánh Lòng Thương xót. Sau đó chúng tôi đã cử hành Thánh lễ và dùng bữa trưa với nhau.” Cha nói thêm: “hiện giờ có khoảng 40 trẻ em và thiếu niên đang ở Herero và các em đang kết bạn với nhau. Mọi người không biết ngay cả các em thuộc tôn giáo nào, phần lớn là Chính thống giáo. Tuy nhiên các em là những nhà truyền giáo trẻ em nhiệt thành. (Agenzia Fides 4/4/2016)

Hồng Thủy OP

Bài viết liên quan