Thông Tin

Đức Thánh Cha tiếp đoàn đại biểu Chính Thống Giáo sang Rôma tham dự lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

Hôm thứ Bảy 27 tháng Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp một phái đoàn của Đức Thượng Phụ Barthôlômêô là Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Giáo thành Constantinople sang Rôma tham dự lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô sẽ được cử hành vào ngày thứ Hai 29 tháng Sáu.

Đức Thánh Cha nói:

“Sự hiện diện của anh em tại ngày lễ này của chúng tôi đã chứng minh một lần nữa mối quan hệ sâu sắc giữa các Giáo Hội chị em Rôma và Constantinople, là điềm báo trước của mối dây liên kết giữa hai vị thánh bổn mạng tương ứng của các Giáo Hội chúng ta là các Thánh Tông Đồ Phêrô và Anrê, vừa là anh em ruột thịt vừa là anh em trong đức tin, hiệp nhất trong sứ vụ tông đồ và trong tử đạo”.

Đức Thánh Cha cũng nhân dịp này bày tỏ sự hỗ trợ của ngài với công việc của Ủy ban Quốc tế đối thoại thần học giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống.

Ngài nói:

“Những vấn đề chúng ta có thể gặp phải trong quá trình đối thoại thần học không được dẫn chúng ta đến chỗ chán nản hoặc rút lui. Việc tự vấn cẩn thận cách thế quy định các nguyên tắc của tính đồng đoàn và sứ vụ của người lãnh đạo, sẽ có những đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ trong các mối quan hệ giữa hai Giáo Hội chúng ta.”

Nguyễn Việt Nam

(nguồn: vietcatholic.org)

Bài viết liên quan