Thông Tin

Đức Giáo Hoàng phê chuẩn án tuyên thánh cho song thân Thánh Têrêsa thành Lisieux

3152775545Hôm thứ Bảy 27 tháng Sáu, tại Điện Tông Tòa Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn các nghị định tuyên thánh cho hai Chân Phước Louis và Zélie Martin, là song thân của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết cha mẹ của vị thánh tiến sĩ Hội Thánh sẽ là cặp vợ chồng đầu tiên được tuyên thánh cùng nhau như hai vợ chồng, làm chứng cho “chứng tá ngoại thường của linh đạo vợ chồng và gia đình”.

Như Đức Hồng Y Amato trình bày với Đức Thánh Cha cuộc đời hai vị tân thánh đã “ảnh hưởng tích cực đến bối cảnh lịch sử của các ngài thông qua chứng tá Tin Mừng của họ trong sự canh tân bộ mặt trái đất”.

Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh “đời sống đức tin gương mẫu, sự cống hiến cho những giá trị lý tưởng kết hợp với hiện thực cuộc sống, và sự chú ý liên tục đến người nghèo” của các ngài.

Louis Martin (1823-1894) và Zélie Guerin (1831-1877) đã may mắn có chín người con. Tuy nhiên bốn người đã chết trong thời niên thiếu. Năm cô gái còn lại tất cả đều gia nhập đời sống thánh hiến, một trong những người con đó là Thánh Têrêsa thành Lisieux.

Nghị định cũng phê chuẩn lễ phong thánh cho Chân Phước Vincenzo Grossi, là một linh mục triều người Ý và Chân Phước Maria của Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là một nữ tu Tây Ban Nha.

Đặng Tự Do

(nguồn: vietcatholic.org)

Bài viết liên quan