Thông Tin

Một Giám Mục Anh lo ngại quyền được chết sẽ nhanh chóng trở thành nhiệm vụ phải chết

Một giám mục Anh đã kêu gọi các tín hữu hãy có một vai trò tích cực hơn trong việc phản đối một dự luật cho phép trợ tử.

Phát biểu với những người hành hương đến Pháp để cầu nguyện tại đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Giám Mục Mark Davis của Shrewsbury nói rằng dự luật này là “bước đầu tiên trên con đường dẫn tới cái chết êm dịu.” Ngài nói thêm rằng dự luật không bao gồm những biện pháp bảo vệ thích đáng chống lại những lạm dụng. Ngài nói: “Chúng tôi có lý do để lo ngại rằng quyền được chết sẽ nhanh chóng trở thành nhiệm vụ phải chết”.

Đức Cha Davies khuyến khích các khách hành hương hãy liên hệ với đại diện của họ trong Quốc hội và yêu cầu họ phải phản đối dự luật này. Đề cập đến những hy vọng mà rất nhiều người bệnh đã được tìm thấy tại các đền thờ Lộ Đức, ngài nói rằng nó là “thực là khó tin một đạo luật tuyệt vọng liên quan đến nhiều người như thế lại được vội vã thông qua ở Quốc hội.” Ngài khuyến khích các tín hữu phản đối dự luật mờ ám này.

Đặng Tự Do

(nguồn: vietcatholic.org)

Bài viết liên quan