Thông Tin

BỔ NHIỆM CỦA CÁC TÂN LINH MỤC

BỔ NHIỆM CỦA CÁC TÂN LINH MỤC

THÁNG 7/2018

***

Đấng Bản Quyền giáo phận Long Xuyên đã quyết định bổ nhiệm các tân linh mục trong giáo phận có tên sau đây:

1.         Cha Giuse Khuất Nguyễn Kim Bảo       

Phó giáo xứ An Hòa – Giáo hạt Long Xuyên

2.         Cha Giuse Phùng Quốc Cường            

Tiền Chủng Viện Terexa An Châu – Long Xuyên

3.         Cha Vinhson Trần Huy Cường  

Phó giáo xứ An Sơn – Vĩnh An

4.         Cha Giuse Phan Hoàng Cung

Phó giáo xứ Chánh Tòa – Long Xuyên

5.         Cha Phanxico X. Lê Phạm Khánh          

Phó giáo xứ  Hòn Chông – Hà Tiên

6.         Cha Giuse Nguyễn Quang Minh

Phó giáo xứ Phú An – Châu Đốc

7.         Cha Giuse Đoàn Duy Phước     

Phó giáo xứ Lạng Sơn – K.3a– Tân Thạnh

8.         Cha Giuse Phạm Ngọc Thảo      

Phó Gx Môi Khôi Láng Sen – Vĩnh An

9.         Cha Giuse Dương Bùi Thiệp     

Phó Gx Tri Tôn – Châu Đốc

10.       Cha Vinhson Phạm Thành Trung

Phó Gx Hòa Giang – Hà Tiên

11.       Cha Giuse Trần Thanh Tú

Phó Gx Bò- Ót – Long Xuyên

12.       Cha Brunô Nguyễn Hữu Vinh, Dòng Thánh Gia

Phó Gx Bình Minh – Long Xuyên

13.       Cha Gioakim Maria Võ Trọng, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Phó Gx Hòa Phú – Rạch Giá

14.       Cha Albertô Maria Đinh Viết Dũng, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Phó Gx Ngọc Chúc – Rạch Giá

Bài viết liên quan