Thông Tin

Công bố qui luật mới về quản trị tài sản án phong thánh

Công bố qui luật mới về quản trị tài sản án phong thánh – ANSA

 VATICAN. Hôm 10-3-2016, qui luật mới về việc Quản trị tài sản liên quan đến các án phong chân phước và hiển thánh đã được Tòa Thánh công bố.
 Qui luật này có hình thứ một phúc chiếu (Rescriptum ex audientia Santissimi), được ĐTC phê chuẩn ngày 4-3-2016, được công bố trên báo ”Quan sát viên Roma của Tòa Thánh”, có hiệu lực thử nghiệm trong 3 năm từ ngày được ký và thay thế cho qui luật cũ đã được Thánh Gioan Phaolô 2 phê chuẩn ngày 20-8 năm 1983.

Qui luật mới gia tăng sự minh bạch trong việc quản trị ngân quĩ dành cho việc chi phí án phong đồng thời tăng cường sự kiểm soát của nhà chức trách có thẩm quyền và của Bộ Phong Thánh đối với việc quản trị. Các ngân quĩ được thiết lập để trang trải các chi phí cho việc phong chân phước và hiển thánh: từ việc phổ biến cuộc sống của vị Tôi Tớ Chúa hoặc Chân Phước, cho đến cuộc điều tra ở cấp giáo phận, và sau cùng là lễ phong chân phước hoặc hiển thánh.

Luật qui định rằng sau khi chủ án (thường là một dòng tu hay giáo phận) chấp nhận việc xin mở án phong, thì sẽ thiết lập một ngân quĩ để chi phi cho án ấy. Ngân quĩ này do tiền dâng cúng của tín hữu hoặc của các pháp nhân và được coi như một ”thiện quĩ” (fondo di causa pia).

Người quản trị quĩ đó có thể là chính vị thỉnh nguyện viên hoặc người được bổ nhiệm cho công việc này. Người quản trị phải làm kết toán và bá cáo hàng năm. Bộ phong thánh có thể yêu cầu bá cáo bất kỳ lúc nào về việc quản trị quĩ này. Bộ có thể ban hành các biện pháp kỷ luật trong trường hợp có sai trái.

Nếu chủ án (giáo phận, dòng tu..) muốn sử dụng, dù chỉ một phần tài sản, để chi vào một việc có mục đích khác với án phong thánh thì phải xin phép của Bộ Phong Thánh.

Quản trị viên ngân quĩ phong thánh phải chuyên cần tuân hành tất cả các qui luật do Bộ Phong thánh ban hành liên quan đến hoạt động quản trị và tài chánh của một án phong.

Bộ phong thánh cũng yêu cầu chủ án phải đóng góp vào việc tổ chức lễ phong chân phước và phong thánh cử hành ở Roma. Nếu cần Bộ có thể yêu cầu đóng góp đặc biệt.

Qui luật cũng xác định chi biết các giai đoạn phải đóng góp cho các chi phí để xin nhìn nhận cuộc tử đạo, các nhân đức anh hùng, hoặc tước hiệu tiến sĩ Hội Thánh, nhìn nhận phép lạ.

Sau khi cử hành lễ phong chân phước hoặc hiển thánh, quản trị viên của ngân quĩ phải tường trình toàn bộ việc quản lý tài sản đã được phê chuẩn đúng phép.

Sau khi phong hiển thánh, Bộ Phong thánh sẽ quyết định về số tài sản còn lại, để ý đến những yêu cầu sử dụng từ phía chủ án phong và những đòi hỏi của ”ngân quĩ liên đới”. Sau đó, ngân quĩ án phong và chức vụ thỉnh nguyện viên không còn hiện hữu nữa. (SD 10-3-2016)

G. Trần Đức Anh OP

Bài viết liên quan