Thông Tin

ĐHY Charles Bo kêu gọi toàn dân thăng tiến hoà bình lâu dài cho Myanmar

ĐHY Charles Bo kêu gọi toàn dân thăng tiến hoà bình lâu dài cho Myanmar

YANGON: ĐHY Charles Maung Bo, TGM Yangon, kêu gọi chính quyền, các đảng phái chính trị và mọi nhóm vũ trang thăng tiến một nền hoà bình lâu dài cho Myanmar, vì đó là bổn phận luân lý.

ĐHY đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tin Fides của Bộ Truyền Giáo hôm 23 tháng 8 vừa qua. Ngài nói: Trong số các vấn đề phải đương đầu trong hội nghị Panglong của thế kỷ XXI triệu tập vào ngày 31 tháng 8 này, sau nửa thế kỷ của chính quyền quân phiệt, là các xung đột giữa quân đội và các chủng tộc thiểu số. Điều rất quan trọng tân chính quyền phải làm là thăng tiến một nền hoà bình lâu bền cho Myanmar. Dĩ nhiên, cần phải có thời gian. Nền hoà bình đích thật chỉ được xây dựng khi bao gồm tất cả các lực lượng liên hệ và không để họ bên ngoài hội nghị Panglong. ĐHY khích lệ mọi giai tầng xã hội kể cả các nhóm đã không ký kết ngưng bắn tham gia hội nghị này. Panglong sẽ là nơi chính quyền do đảng Liên minh dân chủ lãnh đạo thương thuyết hoà bình với các nhóm chủng tộc từng chiến đấu cho quyền tự trị trong bao thập niên qua. Thủ tướng Aung San Suu Kyi tuyên bố sẵn sàng chấp nhận quy chế liên bang cho Myanmar. Đây là hội nghị thứ hai sau hội nghị do ông Aung San, thân phụ của bà triệu tập ngày 12 tháng 2 năm 1947 khai sinh ra nước Mayanmar và được bốn nhóm chủng tộc ký nhận: Bamar, Chin, Kachin và Shan  (FIDES 23-8-2016)

Linh Tiến Khải

Bài viết liên quan