Thông Tin

Đóng cửa 22 nhà thờ Công Giáo miền Bắc xứ Wales

Đóng cửa một phần ba các nhà thờ Công Giáo miền Bắc xứ Wales

Đức Giám mục Địa phận Wrexham đã cho biết việc đóng cửa 22 nhà thờ trong Giáo phận của ngài là “một cơ hội rất lớn để đổi mới”.

 Trong thư mục vụ gửi cho giáo phận, Giám mục Peter Brignall đã thông báo rằng ngài có kế hoạch đóng cửa 22 trong số 62 nhà thờ Công giáo trước năm 2020. Ngài viết: “Đối với một số người, thông tin này sẽ có thể gây sốc, số khác thì có thể không đủ triệt để lắm; số khác nữa thì coi việc này đến như là một sự cứu trợ, còn một số người khác thì thể hiện sự thất vọng. Vị giám mục tiếp tục rằng: “đối với tất cả chúng ta thì việc đóng cửa sẽ một là thử thách, nhưng tôi cũng tin chắc rằng đây là một cơ hội rất lớn để đổi mới.

“Điều này có nghĩa là các mục tử và các cộng đoàn sẽ thấy sự tươi mới trong cách chúng ta sống đời sống giáo xứ, bằng cách nào để Giáo hội Công giáo ở miền Bắc xứ Wales truyền giáo được sâu sắc”, trích trong thư mục vụ.

ĐGM Brignall cho biết một số thay đổi có thể bắt đầu trong vài tuần tới. Ngài nói: “Những nhà thờ đang chuẩn bị đóng cửa và tôi hy vọng một vài cái mới được xây dựng; các giáo xứ sẽ được gom lại và cái mới sẽ được thiết lập, và một số lịch biểu Thánh lễ sẽ được thay đổi. Không phải tất cả những điều này sẽ xảy ra cùng một lúc, tuy nhiên một số thay đổi sẽ được tiến hành trong vòng vài tuần tới.

Vị Giám mục của Wrexham cũng kêu gọi sự chấp thuận của các tín hữu Công giáo với một “quả tim quảng đại và một lòng tin kiên vững”. Ngài nói: “Tôi đã nói ở phần đầu của việc tái tổ chức và chuyển dịch cơ cấu này, mục đích của tôi là để đảm bảo rằng trong mỗi nhà thờ còn lại trong giáo phận đều sẽ được tổ chức Thánh Lễ Chúa Nhật vào mỗi tuần.

Vị Giám mục cũng cho biết “trên các tính toán hiện nay, đến năm 2020 số lượng các linh mục trong độ tuổi nghỉ hưu là 22 người; do đó khả năng cần thiết tôi nghĩ là chỉ cần có khoảng 40 nhà thờ, so với con số 62 hiện có. Có rất nhiều chi tiết và ảnh hưởng của việc đóng cửa, cũng như việc tổ chức lại không thể lường trước và chỉ có thể phải đối mặt trong thực tế của tình hình mới ta mới thấy được, và vì vậy tôi mong các bạn tiếp nhận việc này với một trái tim rộng lượng và đức tin kiên vững.

GNsP (theo Catholic Herald)

Bài viết liên quan