Giáo Phận Long Xuyên Sinh Hoạt Hội dòng

Dòng Thánh Gia: Tân Bề Trên Tổng Quyền

Vào lúc 08h00 ngày 08 tháng 08 năm 2022 – ngày làm việc thứ 2 của Tổng Tu Nghị lần thứ XIII của Dòng Thánh Gia, trước sự chứng kiến của Đức cha Giuse Trần Văn Toản – Giám mục giáo phận Long Xuyên, các nghị huynh của Tổng tu nghị đã bầu Bề trên Tổng quyền và Ban Tổng cố vấn nhiệm kỳ 2022 -2026. Văn phòng Dòng Thánh Gia báo tin:

Tân Bề trên Tổng quyền:

Tu huynh linh mục Ninh. Nguyễn Thông Phán, CSF

Ban Tổng cố vấn: 

Phụ tá I: Tu huynh Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF

Phụ tá II: Tu huynh linh mục Barthélémy Trịnh Duy Khánh, CSF

Phụ tá III: Tu huynh linh mục Jean Baptiste Trần Hữu Hạnh, CSF

Phụ tá IV: Tu huynh linh mục Basile Nguyễn Đức Thành, CSF

Toàn cảnh Tổng tu nghị

Đức cha ban huấn từ

Toàn cảnh Tổng tu nghị

Toàn cảnh Tổng tu nghị

Các nghị huynh tham gia Tổng tu nghị

Tân bề trên và Ban Tổng cố vấn

Truyền Thông Thánh Gia

Bài viết liên quan