Giáo Phận Long Xuyên Sinh Hoạt Hội dòng

Dòng Thánh Gia: Thánh lễ truyền chức Phó tế

Vào lúc 05g00 thứ Hai ngày 18 tháng 03 năm 2024, tại nhà nguyện Dòng Thánh Gia đã diễn ra thánh lễ truyền chức Phó tế cho tu sĩ Ferdinand Nguyễn Hoàng Minh, CSF.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Trần Văn Toản – giám mục giáo phận Long Xuyên chủ tế. Cùng đồng tế có linh mục Đaminh Ninh. Nguyễn Thông Phán, CSF – bề trên Hội Dòng, cùng hơn 20 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có sự tham dự đông đảo của quý tu sĩ, quý ông bà cố, thân nhân, ân nhân của Hội dòng và tiến chức.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức cha nhấn mạnh đến tính độc đáo của ơn gọi Phó tế, đồng thời ngài cũng liên hệ tới sứ vụ mà Tu sĩ Ferdinand sắp đảm nhận trong vai trò là Phó tế: “Thầy sẽ phải ra đi, ra đi khỏi Việt Nam, ra đi khỏi quê hương đất nước của mình để đến những vùng đất mới, con người mới và văn hóa mới. Ở đây, thầy sẽ phải thích nghi và làm chứng cho Chúa trong bối cảnh mới của cuộc đời”.

Sau bài giảng là nghi thức truyền chức Phó tế với các phần tuyển chọn, phong chức và diễn nghĩa.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, linh mục Đaminh Ninh. Nguyễn Thông Phán, CSF và Tân phó tế có lời cảm ơn tới Đức cha, quý cha và cộng đoàn hiện diện.

Thánh lễ kết thúc lúc 06h30.

Truyền Thông Thánh Gia

Bài viết liên quan