Thông Tin

ĐTC: Công Lý Phải Luôn Nhìn Nhận Đến Phẩm Giá Con Người

ĐTC: Công Lý Phải Luôn Nhìn Nhận Đến Phẩm Giá Con Người

#‎GNsP‬ (16.6.2015) -“Công lý không được thực hiện một cách trừu tượng, nhưng luôn luôn xét đến con người trong giá trị thật của họ vì họ được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và Thiên Chúa đặt để họ làm chủ mặt đất này.”
Đó là những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trước Hội đồng Tư pháp Tối Cao Ý hôm thứ Bảy vừa qua. Đức Thánh Cha nêu ra các vấn đề trong thế giới ngày nay như việc toàn cầu hóa, giáo dục và nhân quyền.

ĐTC nói: “Ý niệm về toàn cầu hóa có thể gây nên những khía cạnh nhầm lẫn và mất định hướng, như biến nó thành một phương tiện nhằm chiếm đoạt dưới những hình thức như thực dân ở các quốc gia khác hay làm suy giảm văn hóa nền tảng nơi quốc gia của họ thay vì phải nhìn nhận và tôn trọng văn hóa của họ”.

Đức Thánh Cha kêu gọi công lý bằng việc chống lại điều gọi là “loại bỏ cội nguồn văn hóa” và hãy phục hồi các giá trị. Ngài nhìn nhận rằng nơi Kitô giáo có những giá trị văn hóa nền tảng mà điều cốt lõi đó là mến Chúa và yêu người.

Nhờ giá trị nền tảng đó xã hội mới được bảo vệ cách hiệu quả khỏi tình trạng tội phạm và tham nhũng.

Ngài nói: “Đó là điều cần thiết để áp dụng không chỉ trong thời điểm hiện tại này mà còn xa hơn nữa để xây dựng một nền giáo dục cho các thế hệ mới hầu có thể đáp ứng một ngành nhân học và mô hình của một cuộc sống mang lại cảm hứng sâu sắc nơi tinh thần con người”.

Nhìn nhận phẩm giá con người

ĐTC cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng nơi công việc của cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ phẩm giá con người.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thẩm phán rằng “Công lý không được thực hiện một cách trừu tượng, nhưng luôn luôn xét đến con người trong giá trị thật của họ vì họ được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và đặt để họ làm chủ mặt đất này. ”

Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha tưởng nhớ đến những người xả thân để bảo vệ công lý đơn cử là sự hy sinh của ông Vittorio Bachelet.

Ông Bachelet là một luật gia Công giáo đã bị ám sát vào năm 1980 do nhóm khủng bố Cộng sản có tên Lữ đoàn Đỏ.
ĐTC nói: “Nguyện xin cho sự hy sinh của ông trong tư cách là một luật gia và là một chứng nhân Kitô hữu tiếp tục truyền sinh khí cho những ai đang ra sức phục vụ cho công lý và lợi ích chung”.

GNsP (theo zenit)

(nguồn: thanhnienconggiao.blogspot.com)

Bài viết liên quan