Hội Dòng Thông Tin

Lớp Dự Tập Năm 2015-2016

Sáng nay (29/08/2015), Hội dòng Thánh Gia rất vui mừng đón nhận 9 anh em tham gia vào lớp dự tập năm nay. Sau một thời gian tìm hiểu, 9 anh em đã quyết định dâng mình cho Chúa trong Hội dòng Thánh Gia. Tuy còn khá sớm để nói lên sự quyết tâm, nhưng anh em tiền tập đã cho thấy sự nhiệt tình hăng say của mình thông qua công việc hằng ngày. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Gia chúc lành cho những lý tưởng tốt đẹp và giúp cho anh em tiền tập sớm tìm gặp được thánh ý của Ngài.

 1. Đaminh Nguyễn Tuấn An
 2. Phaolô Mai Văn Cường
 3. Antôn Phạm Duy Khánh
 4. Phêrô Phạm Văn Minh
 5. Phêrô Nguyễn Hữu Quân
 6. Giuse Vũ Quang Tân
 7. Giuse Lê Đình Trọng
 8. Giuse Cao Hồng Trung
 9. Giuse Bùi Xuân Vương

Ngoài ra, hôm nay cũng là ngày khấn Dòng của một số TH (khấn ở Campuchia). Đó là các TH:

 1. TH Roland Nguyễn Văn mộ (1947)
 2. TH sylvestre Trần Văn Phụng (1949)
 3. TH Théophile Đỗ Hữu Liêm (1952)
 4. TH Clément Nguyễn Văn Thể (1955)

Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã gìn giữ các TH cho đến ngày hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn hồng ân trên các TH và xin Ngài tiếp tục gìn giữ các TH sống trọn con đường dâng sắp tới.

TH Fidele Phú fsf

DSC_0044

DSC_0048

DSC_0049

DSC_0050

Bài viết liên quan