Giáo Hội Việt Nam Giáo Phận Long Xuyên

Gp Long Xuyên: Rao báo truyền chức Phó Tế 2022

Đức Cha Giuse Trần Văn Toản – Giám Mục Gp Long Xuyên sẽ truyền chức cho 11 chủng sinh và 2 tu sĩ dòng Thánh Gia vào lúc 16:00, Chủ Nhật, ngày 16-01-2022, tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục:
1. GIUSE ĐỖ TRÍ AN, Gx. Tân Bùi, Gh. Tân Thạnh
2. GIUSE TRẦN QUỐC DŨNG, Gx. Tân Thành, Gh. Tân Thạnh
3. GIUSE NGUYỄN MINH HẢI, Gx. Trinh Vương – B1, Gh. Vĩnh Thạnh
4. GIOAN NGUYỄN HIỀN, Gx. Hợp Châu, Gh. Tân Thạnh
5. VINHSƠN NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG, Gx. Tân Lập, Gh. Hà Tiên
6. PHAOLÔ PHẠM VŨ MINH, Giáo họ Thánh Tâm – 3A, Gh. Tân Thạnh
7. VINHSƠN NGUYỄN KIM NGỌC, Gx. Trinh Vương – B1, Gh. Vĩnh Thạnh
8. AUGUSTINÔ PHÙNG MẠNH NHẬT, Gx. Gò Xoài – Gp. Xuân Lộc (Gx gốc: Đền Thánh Giuse An Bình)
9. VINHSƠN TRỊNH ĐỨC THẮNG, Gx. Thanh Long, Gh. Vĩnh Thạnh
10. VINHSƠN PHẠM VĂN THỂ, Gx. Ninh Cù, Gh. Tân Hiệp
11. GIUSE TRẦN VĂN TRIẾT, Gx. Núi Tượng, Gh. Long Xuyên
12. TÔMA THIỆN NGUYỄN ĐỨC CHIẾN (CSF), Gx. An Sơn, Gh. Vĩnh An
13. BASIL NGUYỄN ĐỨC THÀNH (CSF), Gx. Kim Hòa, Gh. Vĩnh An
Xin quý Cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho các ứng viên sắp lãnh nhận chức thánh Phó tế.

Bài viết liên quan