Giáo Phận Long Xuyên

GP Long Xuyên: Thông báo tuyển sinh Dự Tu Giáo phận NK 2020 – 2021

Ban Tuyển sinh Dự tu giáo phận Long Xuyên xin thông báo đến các em có ý hướng theo đuổi ơn gọi linh mục giáo phận về việc tuyển dự tu cho niên khóa 2020 -2021 như sau:

I- HỆ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

1- ĐIỀU KIỆN

– Các nam thanh niên Công giáo đã tham gia dự tu sinh viên của giáo phận.

– Đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng + Anh văn tương đương Bằng C.

– Tuổi từ 22 đến 25.

2- THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN HỒ SƠ

– Từ ngày 01/08/2020 đến ngày 08/08/2020.

– Tại: Nhà Dự Tu Têrêsa – An Châu.

3- THỜI GIAN TẬP TRUNG VÀ NƠI THI TUYỂN

– 09 giờ 30 Chúa Nhật 16/08/2020 – Thứ Bảy 22/08/2020.

– Tại: Nhà Dự Tu Têrêsa – An Châu.

– Điện Thoại: (0296) 3652561. 0392.956414 (Cha Hiếu)

II- HỆ TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

1- ĐIỀU KIỆN

– Các nam thanh niên Công Giáo đã tham gia dự tu cấp III của giáo phận.

– Đã tốt nghiệp phổ thông trung học.

– Tuổi từ 18 đến 21.

2- THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN HỒ SƠ

– Từ ngày 01/08/2020 đến ngày 08/08/2020

– Tại: Trung Tâm Mục vụ, và nơi các cha phụ trách ơn gọi tại các giáo hạt.

– Điện thoại: 083.898954(Cha Phú)

3- THỜI GIAN TẬP TRUNG VÀ NƠI THI TUYỂN

– 09 giờ 30 Chúa Nhật 16/08/2020 – Thứ Bảy 22/08/2020.

– Tại: Trung Tâm Mục vụ, Têrêsa – Long Xuyên.

III– HỒ SƠ CỦA ỨNG SINH

1/ Đơn xin thi tuyển nhà Dự Tu Têrêsa – An Châu & Long Xuyên.

2/ Lý lịch cá nhân.

3/ Giấy chứng nhận rửa tội.

4/ Giấy chứng nhận thêm sức.

5/ Giấy chứng nhận hôn phối của cha mẹ.

6/ Thư giới thiệu của Cha sở về cá nhân và gia đình.

8/ Thư nhận xét của Cha đặc trách dự tu cụm sinh viên.

9/ Học bạ cấp III.

10/ Bằng tốt nghiệp PTTH.

11/ Bằng đại học / Cao đẳng + Bằng C Anh Văn và các chứng chỉ khác.

( Hoặc bảng điềm và giấy xác nhận đang cứu xét cấp bằng)

IV- LỊCH ÔN VÀ NGÀY THI TUYỂN

  • Chúa Nhật16/08/2020

+ 09 giờ 30: Tập trung

  • Ôn thi: Thứ Hai, Ba, Tư,

Lịch thi:

  • Thứ Năm: 20/08/2020

+ 08 giờ 30: Kinh Thánh

+ 14 giờ 30: Việt Văn

  • Thứ Sáu: 21/08/2020

+ 08 giờ 30: Giáo Lý

+ 14 giờ 30: Anh Văn

  • Thứ Bảy: 22/08/2020

+ 05 giờ 15: Thánh Lễ – Kết thúc.

Lưu ý: Khi đi thi mang theo KT Tân Ước, Chuỗi Mân Côi và đồ dùng cá nhân.

                                                          Long Xuyên, ngày 20 tháng 07 năm 2020
                                                                          TM. Ban Tuyển Sinh

                                                                      Lm. Vinc. Đinh Việt Hùng

 

Bài viết liên quan