Giáo Hội Việt Nam Giáo Phận Long Xuyên

GP Long Xuyên: Thư Mục vụ tháng 12/2021

THƯ MỤC VỤ THÁNG 12/2021

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN HIỆP HÀNH

HƯỚNG VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI LẦN THỨ XVI

***

Anh chị em thân mến,

Giáo Hội hoàn vũ đã bước vào giai đoạn khởi sự tiến trình Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI, với chủ đề: “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ”. Các giáo phận khắp nơi trên toàn thế giới đã bắt đầu từ ngày 17/10/2021, riêng tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 28/11/2021, Chúa Nhật I Mùa Vọng. Vì thế, thư mục vụ tháng 12 có chủ đề: Giáo Phận Long Xuyên Hiệp Hành Hướng Về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ XVI.

► Trước hết, Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ chương 15 là chất liệu để chúng ta cùng suy tư về chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI này. Theo trình thuật, ngay trong Giáo Hội sơ khai đã có vấn đề tranh luận cần giải quyết (c.1). Để giải quyết vấn đề, các Tông Đồ đã cùng nhau hội họp tại Giêrusalem (c.2). Trong cuộc họp, nhiều người đã lên tiếng, cụ thể là Phêrô, Phaolô, Barnaba, Giacobê. Trong khi có người trình bày, thì mọi người thinh lặng và lắng nghe (c.12-13). Cuối cùng, tập thể các Tông Đồ đi đến quyết định với công thức: “Thánh Thần và Chúng tôi quyết định” (c.28) và cắt cử người đi thông báo quyết định (c.22). Mọi thành phần Dân Chúa đón nhận quyết định với niềm vui mừng (c.31). Vấn đề trong Giáo Hội đã được giải quyết cách hiệp hành, nên Giáo Hội được bình an, hiệp nhất và cùng nhau thực hiện quyết định (c.32-33). Dựa vào quyết định này, sứ vụ loan báo Tin Mừng được thực hiện đầy linh động, sáng tạo và hiệu quả, cụ thể là Phaolô đã thực hiện các cuộc hành trình loan báo Tin Mừng (c.35). Như vậy, Giáo Hội sơ khai đã là một Hội Thánh Hiệp Hành: Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ, vì mọi người trong cộng đoàn được mời gọi suy tư, trình bày, lắng nghe, phân định, quyết định và thực hiện.

► Theo hướng dẫn của văn phòng Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI, những điểm chính về chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần này cần được nhấn mạnh là:

Tính hiệp hành thuộc về bản chất của Giáo Hội vì Giáo Hội là Dân Thiên Chúa. Như vậy, nhờ bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, mọi thành phần trong Giáo Hội cùng nhau tiến bước trong tình hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm để phục vụ lẫn nhau qua các ơn huệ mà ta nhận được từ Chúa Thánh Thần và cùng nhau thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng theo lệnh truyền của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay.

Vì tính hiệp hành, nên mọi thành phần Dân Chúa, được mời gọi cùng lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần từ các dấu chỉ của thời đại, qua việc lắng nghe mọi người thuộc mọi thành phần Dân Chúa, đặc biệt là những anh chị em sống bên lề, ngoại vi, và cả những người thuộc các niềm tin khác ngoài Kitô Giáo; lắng nghe để phân định; phân định để khám phá ra ý Chúa; khám phá ra ý Chúa để cùng nhau thực hiện. Đây là kinh nghiệm về hiệp hành để phân định thiêng liêng trong bầu khí thánh thiêng và cầu nguyện của Hội Thánh.

Theo cách tổ chức của Thượng Hội Đồng lần thứ XVI này, tiến trình Thượng Hội Đồng giai đoạn Giáo Phận là nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo, trong đó toàn thể Dân Chúa được tạo điều kiện để có được kinh nghiệm hiệp hành trên hành trình hướng tới một Giáo Hội ngày càng có tính hiệp hành hơn. Đây là cơ hội để các mục tử và Dân Chúa gặp gỡ, lắng nghe và phân định; lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe Dân Chúa, gặp gỡ, lắng nghe để cuối cùng đi đến phân định nhờ Lời Chúa. Lời Chúa giúp ta mở ra với phân định thiêng liêng và soi sáng tiến trình phân định ấy, vì mỗi lần hội họp là một biến cố ân sủng trong tiến trình chữa lành và canh tân được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

► Với những ý tưởng trên, Giáo phận Long Xuyên sẽ thực hiện:

1. Tổ chức:

♦ Giáo Phận hình thành một Ban Điều Hành Giáo Phận (Linh hoạt viên) bao gồm 5 thành viên để tham vấn và cộng tác với Đức Giám Mục Giáo Phận tổ chức tiến trình Thượng Hội Đồng cấp Giáo Phận.

♦ Giáo Phận cũng hình thành Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận 10 thành viên), Nhóm Điều Phối Viên (cấp giáo hạt khoảng 6 thành viên, cấp giáo xứ khoảng 6 thành viên). Nhóm điều phối viên sẽ bao gồm giáo dân nam nữ, tu sĩ nam nữ và linh mục. Nhóm điều phối viên sẽ cộng tác với để tổ chức các cuộc học hỏi và gặp gỡ tại các giáo hạt, các giáo xứ, hay các tập thể trong Giáo Phận.

♦ Giáo Phận phân chia tiến trình Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo Phận thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn I là học hỏi, từ Chúa Nhật I Mùa Vọng 28/11/2021 đến Chúa Nhật II Phục Sinh 24/04/2022: Trong giai đoạn này, sẽ tổ chức các cuộc học hỏi về Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận.

Giai đoạn II là Thỉnh Ý Hiệp Hành, từ Chúa Nhật II Phục Sinh 24/04/2022 đến 30/06/2022. Trong giai đoạn này, sẽ kết hợp với các nhóm điều phối viên tổ chức các cuộc gặp gỡ – lắng nghe – phân định trong bầu khí cầu nguyện cho các tập thể, cụ thể là tập thể các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân… tại các địa phương khác nhau trong Giáo Phận.

♦ Giáo Phận sẽ tổ chức kết thúc tiến trình Thượng Hội Đồng cấp Giáo Phận. Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận sẽ phối hợp với các Nhóm Điều Phối Viên trong Giáo Phận tổ chức các cuộc gặp gỡ của đại diện mọi thành phân Dân Chúa trong Giáo Phận, để cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, suy tư và phân định con đường hiệp hành mà Thần Khí Chúa đang kêu gọi toàn Giáo Phận thực hiện.

2. Cầu nguyện: Mọi thành phần Dân Chúa được kêu gọi cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục.

♦ Chúa Nhật I Mùa Vọng 28/11, vì tình trạng dịch bệnh, nên Giáo Phận sẽ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo Phận với Thánh Lễ khai mạc trực tuyến vào lúc 5:00 từ nhà nguyện Toà Giám Mục Long Xuyên. Xin các cộng đoàn Kitô hữu trong Giáo Phận cùng hiệp ý tham dự.

♦ Đọc kinh cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục hàng ngày trước Thánh Lễ, khích lệ các gia đình và các đoàn hội đọc kinh này trong các giờ kinh nguyện.

♦ Các giáo xứ giáo họ được khích lệ chầu Thánh Thể và làm giờ thánh cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục vào các tối thứ Năm hàng tuần. Toà Giám Mục sẽ trực tuyến giờ thánh này vào lúc 19:00 thứ Năm hàng tuần.

♦ Trong các cuộc học hỏi về Thượng Hội Đồng Giám Mục cũng như các cuộc gặp gỡ thỉnh ý hiệp hành, mọi thành viên sẽ đọc kinh cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục .

3. Học hỏi

♦ Mọi thành phần dân Chúa được mời gọi học hỏi về Thượng Hội Đồng Giám Mục.

♦ Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận sẽ tổ chức học hỏi về Thượng Hội Đồng Giám Mục.

+ Hàng tuần trên trang mạng;

+ Hàng tháng trong thư mục vụ;

+ Tại TGM dành cho các linh mục trong TGM và Nhà Thờ Chánh Tòa;

+ Dành cho nhóm điều phối viên của giáo phận, của 9 giáo hạt và của các giáo xứ, giáo họ;

+ Dành cho các linh mục, tu sĩ và chủng sinh dịp tĩnh tâm hàng tháng;

+ Dành cho linh mục đoàn dịp tĩnh tâm năm của linh mục;

+ Dành cho các cộng đoàn tu sĩ đang hiện diện và hoạt động trong giáo phận;

4. Thỉnh ý hiệp hành: Gặp gỡ – Lắng nghe – Phân định

Từ Chúa Nhật II Phục Sinh cho đến cuối tháng 6, Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận kết hợp với các Nhóm Điều Phối Viên tạo điều kiện để mọi thành phần Dân Chúa có thể tham dự các cuộc gặp gỡ thỉnh ý hiệp hành trong Giáo Phận. Cụ thể là Tòa Giám Mục, các linh mục trong giáo hạt, các tập thể tu sĩ, các điều phối viên của các giáo hạt và giáo xứ, giáo dân tại giáo xứ, giáo họ, các đoàn hội… đặc biệt quan tâm đến thành phần “bên lề”. Dù tình trạng dịch bệnh, Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận sẽ sáng kiến để có cách tổ chức cho càng nhiều người tham gia vào thỉnh ý hiệp hành càng đạt hiệu quả theo đúng đường hướng của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Anh chị em thân mến,

Bước vào niên lịch phụng vụ 2021-2022, Giáo Phận hiệp hành với Giáo Hội hoàn vũ, với Giáo Hội Việt Nam, bằng cầu nguyện, học hỏi và thực hiện thỉnh ý hiệp hành, đi vào chương trình của Thượng Hội Đồng Giám Mục về một Hội Thánh hiệp hành. Đây là một thiện chí để mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Phận lắng nghe, phân định và thực hiện ý Chúa, dưới sự bảo trợ của gia đình Thánh Gia, và thánh giáo dân tử đạo Emmanuel Lê Văn Phụng và thánh linh mục tử đạo Phêrô Đoàn Công Quý, là gương mẫu cho chúng ta hướng về một Hội Thánh Hiệp Hành: Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ.

Nguồn: WGPLX

Bài viết liên quan