Giáo Hội Việt Nam

Gp Thanh Hóa: Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa

“Hãy đặt Thiên Chúa và giáo dân vào trung tâm điểm của những mối bận tâm hằng ngày của các con.” Đó là lời Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục Giáo phận Thanh Hóa, mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi gắm đến các Tân Chức trong Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục được tổ chức tại nhà thờ Chính Tòa giáo phận Thanh Hóa. Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục được diễn ra lúc 6g00, thứ 4 ngày 09.08.2023, do Đức Cha Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài còn có quý Cha trong và ngoài Giáo phận cùng với sự hiện diện của quý Tu sĩ nam – nữ, quý Thầy chủng sinh và đông đảo bà con giáo dân tham dự.

Trong phần khai lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng với ngài cầu nguyện cho 12 Tiến Chức Linh Mục, cũng như hiệp ý cầu nguyện cho giáo phận trong ngày lễ đặc biệt này.

Sau bài đọc Tin Mừng, Cha tổng đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ đã tiến cử 12 Tiến Chức Linh Mục với Đức Cha Giuse để xin ngài truyền chức linh mục cho quý thầy sau khi đã xem xét và thấy xứng đáng.

Kế đến, trong bài chia sẻ của mình, dựa vào Lời Chúa và các Giáo huấn của Giáo hội Công giáo, Đức cha Giuse đã mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngài nói rằng; “hãy đặt Thiên Chúa và giáo dân vào trung tâm điểm của những mối bận tâm hằng ngày của các con” để gửi gắm đến các Tân Linh mục. Vì trên tất cả, chức vụ Linh mục là một ơn gọi và là sáng kiến đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ phía con người. Vì thế, Linh mục là người thuộc về và  sống cho Chúa mà thôi. Mặt khác, Linh mục không chỉ sống nhờ Chúa và cho Chúa nhưng các ngài còn phải là người biết đặt giáo dân vào trung tâm điểm của đời sống mình, vì giáo dân là những người được chính Thiên Chúa trao phó cho họ coi sóc và hướng dẫn. Do đó, các Linh mục có nhiệm vụ coi sóc họ với một tinh thần quảng đại và tự do. Đức cha Giuse còn nhắc nhớ, các Linh mục đừng lấy quyền mà thống trị những người mà Thiên Chúa đã trao phó cho mình, nhưng hãy yêu thương họ với lòng thương xót. Muốn được thế, mỗi Linh mục phải rập khuôn lối sống của mình theo mẫu gương Thầy Giêsu Chí Thánh, là Đấng đến để phục vụ hơn là để người ta phục vụ, Đấng dám hy sinh mình vì đoàn chiên. Kết lời, Đức Cha Giuse mời gọi mọi người cùng với ngài để cầu nguyện cho các Tân Linh mục, để các ngài có thể trở nên một Mục tử thánh thiện như lòng Chúa ước mong.

Sau bài chia sẻ, Đức Cha Giuse chủ sự nghi thức Truyền Chức bằng việc thẩm vấn từng Tiến Chức cùng với những nghi thức thiết yếu khác như; xức dầu, đọc lời truyền chức, đặt tay… Sau nghi thức đặt tay, từ nay, các Tiến Chức sẽ là những Linh mục của Chúa và là cộng tác viên tích cực của Đức Giám Mục trong công cuộc mang lời Chúa đến với anh chị em, những người được Thiên Chúa trao phó cho các ngài.

Sau nghi thức Truyền Chức Linh mục, Thánh lễ được diễn tiến với phần dâng lễ vật và Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Tổng Đại Diện Micae đã thay lời cho linh mục đoàn giáo phận gửi đến lời chúc mừng Đức Cha Giuse và giáo phận Thanh Hóa có thêm 12 Tân Linh Mục, cũng như gửi lời cảm ơn đến toàn thể cộng đoàn vì đã yêu thương đến và hiện diện trong thánh lễ Truyền Chức Linh Mục của Giáo phận. Kế đến, đại diện của 12 Tân Linh mục cũng nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Giuse, quý Cha, Bố Mẹ và toàn thể cộng đoàn đã đến và hiệp cùng các ngài trong thánh lễ Truyền Chức Linh mục.

Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục kết thúc trong tâm tình tri ân và cảm mến. Nguyện xin cho các Tân Linh Mục luôn là những Ante Christusmột Giêsu khác, luôn biết đặt Thiên Chúa và giáo dân là trung tâm điểm của đời sống mình, hầu trở nên gương sáng và là một Mục tử nhân lành như Thiên Chúa hằng ước mong. Amen.

Xin xem thêm hình ảnh tại đây!

Bài viết liên quan