Trong các ngày từ 06-10/08/2023, tại Nhà Mẹ (Long Xuyên) đã diễn ra tuần tĩnh tâm năm 2023 với sự tham gia của đông đủ anh em Thánh Gia đang sinh sống, học tập và mục vụ tại các giáo phận tại Việt Nam. Vì địa lý xa xôi và công việc mục vụ bận rộn, nên một số anh em đang học tập và mục vụ tại Pháp và Mỹ không thể về tham dự tuần tĩnh tâm này.

Tuần tĩnh tâm năm được hướng dẫn bởi cha giảng phòng Giuse Nguyễn Hồng Quân (Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn) với chủ đề “HIỆP HÀNH VỚI TINH THẦN ĐỂ NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN”.

Tuần tĩnh tâm khai mạc với thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần do linh mục Giuse Nguyễn Hữu Tường – đại diện tư pháp giáo phận Long Xuyên chủ tế vào lúc 05h45 Chúa Nhật, ngày 06 tháng 08 năm 2023, tại Nhà Nguyện của Dòng. Cũng trong Thánh lễ này, 05 anh em Thánh Gia được lãnh nhận tác vụ Giúp lễ (xem bài viết)

Chia sẻ trong các buổi giảng phòng, cha giảng phòng đã giúp cộng đoàn cùng triển khai tinh thần hiệp hành với các chủ đề nhỏ:

+ Hiệp hành trong các mối tương quan

+ Hiệp hành với Lời Chúa

+ Hiệp hành trong ba lời khuyên Phúc Âm

+ Hiệp hành trong sứ mạng của Hội Dòng

+ Hiệp hành trong đời sống cộng đoàn

+ Hiệp hành trong cử hành Bí tích Thánh Thể

+ Hiệp hành trong lời cầu nguyện

Với các bài chia sẻ, cha giảng phòng đã giúp cộng đoàn có thêm chất liệu để cùng nhìn lại bản thân mỗi người, của Hội Dòng và tương quan với Chúa, với Giáo hội và với tha nhân.

Sau các buổi chia sẻ, anh em có nhiều thời gian để suy tư, cầu nguyện với Chúa, nhất là kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu Thánh Thể vào 19h30 mỗi ngày.

Tuần tĩnh tâm kết thúc với giờ chầu Thánh Thể lúc 18h00 ngày 10 tháng 08 năm 2023.

Truyền Thông Thánh Gia

Bài viết liên quan