Thông Tin

Không có tiến triển trong cuộc đàm phán giữa Vatican với Trung quốc

Đại sứ Đài Loan tường thuật: Không có tiến triển trong cuộc đàm phán giữa Vatican với Trung quốc

Cuộc hội đàm giữa Vatican và Bắc Kinh đã thất bại trong việc giải quyết tranh chấp về việc kiểm soát của Giáo Hội Công Giáo tại Trung quốc, theo tân đại sứ của Đài Loan tại Tòa Thánh.

Ông Matthew Lee nói với UCANews rằng ông đã được thông báo là “không có tiến bộ đặc biệt” nào trong cuộc đàm phán giữa Roma và Bắc Kinh. Đại sứ Đài Loan nói rằng một nghị quyết đối với cuộc xung đột này sẽ được tiếp nhận thỏa mãn, đã được quy định rằng “không làm tổn thương tính chính thống và giáo lý Công Giáo, và có thể thúc đẩy tự do tôn giáo và bảo vệ nhân quyền.”

Bắc Kinh đã khẳng định rằng các giám mục ở Trung quốc được Hiệp hội Công giáo yêu nước bầu chọn, nên được chính phủ hậu thuẫn bổ nhiệm. Vatican đã bác bỏ công nhận của Hiệp hội Yêu nước này, và đề cao quyền của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm tất cả các giám mục.

 

Jos. Tú Nạc, NMS

Bài viết liên quan