Suy Tư – Chia Sẻ

NGÀY TĨNH TÂM ĐÂU RỒI?

NGÀY TĨNH TÂM ĐÂU RỒI?

Vào giờ nhận định tối,

Ngày tĩnh tâm đâu rồi?

Con thì thầm tự hỏi.

Xoa đầu con, Chúa cười.

Ngày tĩnh tâm ở lại

Trong tình bạn thiêng liêng.

Con cùng Ta gắn bó,

Nghe giảng và suy tư.

 

Ngày tĩnh tâm ở lại

Trong lời kinh cộng đoàn.

Một lòng con dâng Chúa

Như hương trầm ngát thơm.

Ngày tĩnh tâm ở lại

Trong mỗi việc con làm.

Con yêu thương phục vụ

Ngày tĩnh tâm vẫn còn.

Ngày tĩnh tâm còn mãi

Trong Hội Dòng Thánh Gia

Noi theo gương Ba Đấng

Sống đơn sơ, khiêm nhường,

Nhiệt thành trong sứ vụ

Vui tươi trong lao nhọc

Yêu thương và thành tín

Theo gót thầy Giê-su.

Innocent

Bài viết liên quan