Hội Dòng

NGHI THỨC GIA NHẬP TIỀN TẬP DÒNG THÁNH GIA

Sau một một thời gian gia nhập và tìm hiểu Dòng Thánh Gia, hôm nay 01/11, Hội Dòng hân hoan đoán nhận 12 anh em chính thức bước vào Tiền Tập, một giai đoạn rất quan trọng của bước đầu dấn thân trong đời sống tận hiến cho Chúa.

Giai đoạn Tiền Tập là giai đoạn kiểm chứng phẩm chất và tinh thần của ứng sinh trước khi quyết định vào Tập Viện. Các ứng sinh được sống trong cộng đoàn Tiền Tập Viện, dưới sự hướng dẫn của quý cha, quý thầy trong ban thuấn luyện. Ðây là một thời gian để cho các ứng sinh cảm nhận rõ hơn sự khác biệt giữa đời sống thường nhật ngoài xã hội và đời sống nội tâm. Đây cũng là thời gian để các ưng sinh phân định và bắt đầu đi vào chiều sâu của ơn gọi thánh hiến. Vì thế, các ứng sinh phải chấp nhận sống đời sống cộng đoàn theo cách sống và linh đạo của Dòng Thánh Gia.

Bầu khí của nghi thức đón nhận vào Tiền Tập thật sự rất thánh thiêng và sốt sáng được diễn tả trên gương mặt của tất cả ứng sinh.

Sau phần hát kinh tối, các ứng sinh theo sự xướng danh của Thầy phụ trách Bart. Trịnh Duy Khánh, tiến lên trước Bề trên để chịu sự thẩm vấn. Sau phần thẩm vấn, tất cả các ứng sinh được chính thức thương gọi và chọn vào Tiền Tập.

Khép lại nghi thức gia nhập Tiền Tập, là giờ chầu tạ ơn. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đỡ nâng Hội Dòng, để hành trình ơn gọi thánh hiến ngày một phát triển, thăng tiến trên đường thánh đức.

Peter Nguyễn Văn Chiến

img_0322 img_0323 img_0324 img_0326 img_0327 img_0329

Bài viết liên quan