Hội Dòng

TÂM TÌNH VÀ CẢM ƠN

TÂM TÌNH VÀ CẢM ƠN
Trước tiên, tôi gởi lời chào thăm đến từng quý Tu Huynh, Nguyện xin Thánh Gia cầu bầu cùng Chúa cho quý Tu Huynh luôn được hồn an xác mạnh, đồng thời cũng chúc quý Tu Huynh luôn vui và hăng say trong nhiêm vụ mới được trao ban.
Điều thứ hai tôi muốn gởi đến quý Tu Huynh lời cảm ơn, cảm ơn vì mỗi Tu Huynh đã cộng tác trong dịp lễ 15/08 vừa qua  thật tích cực và tốt đẹp, quý Đức Cha, quý cha khách cùng toàn thể quý khách đã nhận định như thế.
Điều thứ ba, tôi  Hy Vọng rằng sau tuần tĩnh tâm và tuần thường huấn, quý Tu Huynh đã cảm nhận được đâu là đích điểm mà mỗi chúng ta phải vươn tới, đó là:  tất cả vì tình yêu của Đức Kytô.
Vâng, quyền thế trần gian, danh vọng đời này hay uy lực quyền hành sẽ không thể đưa chúng ta tới bến bình an được, mà chỉ có tình yêu chân thành mới có thễ dẫn chúng ta đến đích điểm của mối phúc thật mà thôi .
Xin cầu chúc quý Tu Huynh luôn an mạnh và hạnh phúc trong sứ vụ được trao ban, cũng xin quý TH. cầu nguyền nhiều cho tôi.
                                        Louis G. Phạm thế Nhung

Bài viết liên quan