Thông Tin

Tân Ủy Ban Truyền Thông của Tòa Thánh

Theo Sở Thông Tin Vatican (VIS), Catholic World News và Catholic Herald, Đức Phanxicô đã thiết lập một uỷ ban gồm 5 thành viên, trong đó có Đức Cha Paul Tighe, người Ái Nhĩ Lan, để tìm cách thi hành các khuyến cáo đơn giản hóa và hiện đại hóa các cơ cấu truyền thông hiện nay của Tòa Thánh.

Tháng Tư này, khi Đức Giáo Hoàng gặp Hội Đồng Hồng Y, các vị Hồng Y cố vấn đã đề nghị ngài cử nhiệm một ủy ban mới để thực thi kế hoạch cải tổ do một ủy ban giáo hoàng gồm 11 thành viên trước đây soạn thảo.

Cố gắng cải tổ nói trên nhằm làm thế nào để các cơ sở truyền thông của Tòa Thánh có thể thích ứng với các xu hướng tiêu thụ truyền thông đang thay đổi ngày nay, làm thế nào phối trí hay hơn các các kênh truyền thông hiện hữu mà lại tiết kiệm được tài chánh.

Về ủy ban mới, ba trong các vị được Đức Giáo Hoàng cử nhiệm là các giới chức cao cấp nhất của các cơ sở truyền thông. Năm thành viên của Ủy Ban là:

– Đức Cha Dario Vigano, 52 tuổi, giám đốc Trung Tâm Truyền Hình Vatican, và nay là chủ tịch Ủy Ban mới về Các Phương Tiện Truyền Thông của Tòa Thánh.Đức Cha Dario Vigano chủ tịch UB vể truyền thông toà thánh
Đức Cha Paul Tighe tổng thư ký UB về truyên thông toà thánh
– Đức Cha Paul Tighe, 57 tuổi, thư ký Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội. Trước đây, ngài là giám đốc Văn Phòng Truyền Thông của Tổng Giáo Phận Dublin và đã thành lập văn phòng công cộng sự vụ của tổng giáo phận này nhằm hỗ trợ các cố gắng truyền thông của nó. Ngài cũng là thư ký của ủy ban giáo hoàng 11 thành viên từng đưa ra các khuyến cáo nhằm cải tổ ngành truyền thông của Tòa Thánh.

– Linh mục Dòng Tên người Ý Antonio Spadaro, 48 tuổi, giám đốc tạp chí có uy tín của Dòng này là tờ La Civilta Cattolica. Ngài là một tham vấn cho các hội đồng về truyền thông xã hội và văn hóa. Ngài rất tích cực trên các mạng lưới xã hội, đóng góp cho nhiều trang mạng tin tức trực tuyến và có riêng một blog tựa là “CyberTeologia”, blog mà ngài hy vọng sẽ mang “sự hiểu biết đức tin lên trên mạng”.

– Đức Cha người Á Căn Đình Lucio Adrian Ruiz, sinh năm 1965, hiện đứng đầu Sở Internet của Vatican và văn phòng Viễn Thông của Vatican. Ngài điều khiển trang mạng vatican.va và trước đây xây dựng trang mạng clerus.org cho Thánh Bộ Giáo Sĩ.

– Paolo Nusiner, người giáo dân duy nhất ở trong Ủy Ban mới, sinh năm 1963 và hiện là giám đốc quản trị của Avvenire, nhật báo của Hội Đồng Giám Mục Ý. Là một chuyên gia về kinh doanh, ông vốn làm việc cho Deloitte & Touche tại Milan và là cố vấn cho Liên Đoàn các chủ bút nhật báo Ý và một hiệp hội các nhà lãnh đạo kinh doanh Kitô tô giáo.

Cũng nên biết Tòa Thánh hiện có tới hơn mười cơ sở và văn phòng truyền thông biệt lập, hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau. Đó là Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội; nhật báo L’Osservatore Romano; Đài Phát Thanh Vatican; Xưởng Sản Xuất Truyền Hình Vatican (CTV); Sở Thông Tin Vatican (VIS); Phòng Báo Chí Vatican; Hãng Tin Truyền Giáo Fides; trang mạng chính Vatican; hệ thống gom tin news.va; nhà xuất bản Vatican LEV; và Nhà in Vatican.

Vũ Van An 4/30/2015

(nguồn: vietcatholic.org)

Bài viết liên quan