Thông Tin

Thánh lễ Truyền chức Phó Tế Đầu Năm 2016 tại Giáo phận Xuân Lộc

Sáng ngày 11.01.2016, tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục Xuân Lộc, Đức Cha Phó Giuse Đinh Đức Đạo – Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, đã chủ sự Thánh lễ phong chức Phó Tế cho 16 Tân chức, trong đó có 12 Chủng sinh thuộc Khóa 4, Đại chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, 3 Đan Sĩ thuộc Đan viện Biển Đức Thiên Bình và một Tu Sĩ thuộc Dòng Thánh Gia.

Sáng ngày 11.01.2016, tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục Xuân Lộc, Đức Cha Phó Giuse Đinh Đức Đạo – Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, đã chủ sự Thánh lễ phong chức Phó Tế cho 16 Tân chức, trong đó có 12 Chủng sinh thuộc Khóa 4, Đại chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, 3 Đan Sĩ thuộc Đan viện Biển Đức Thiên Bình và một Tu Sĩ thuộc Dòng Thánh Gia.

Hiên Diện trong Thánh Lễ Có Đức Cha Chính Đaminh, Quý Cha Quản Hạt, Quí Cha Giáo Đại Chủng Viện Xuân Lộc và Quí Cha có liên hệ với các Tân Chức. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Dưới đây là danh sách các Tân Chức :

1. Giuse Lương Quốc Dũng
2. Giuse Nguyễn Trọng Hải
3. Vinhsơn Nguyễn Bùi Minh Huy
4. Emmanuel Nguyễn Công Luận
5. Marcô Nguyễn Trung Lưu
6. Vinhsơn Trần Huy Hoàng
7. Giuse Tống Hữu Phú
8. Gioan B. Nguyễn Hồng Phúc
9. Giuse Đặng Quốc Thịnh
10 Giuse Nguyễn Cao Trí
12. Đaminh Trịnh Đình Vũ
11. Giuse Nguyễn Anh Tuấn
13. Nicôla-Thể Trần Đăng Nhàn, OSB
14. Augustinô-Huy Nguyễn Hồng Hải, OSB
15. Vinhsơn-Điểm Nguyễn Ngọc Khánh, OSB
16. Stêphanô-Vinh Mai Trọng Tâm, FSF

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nguồn tin: GP Xuân Lộc

Bài viết liên quan