Thông Tin

Đối với Giáo Hội khi xác của một vị thánh không mục nát có ý nghĩa gì?

Tiếng tăm của một vị thánh thường được tăng lên khi được khám phá ra rằng hài cốt của ngài không bị phân hủy theo thời gian.
Tiếng tăm của một vị thánh thường được tăng lên khi được khám phá ra rằng hài cốt của ngài không bị phân hủy theo thời gian.

Đây là trường hợp với Thánh Padre Pio, một nhân vật trung tâm trong Năm Thánh Từ Bi, hài cốt của ngài sẽ được trưng bày tại Vatican trong vài ngày vào tháng Hai năm 2016.

Cha Fr. Carlo Calloni, Tổng thỉnh OFM Capuchin:
“Người ta không trở thành một vị thánh chỉ vì thân xác không bị phân hủy. Thay vào đó, Giáo Hội nghiên cứu con người ấy đã sống nhân đức như thế nào.”

Cha Carlo Calloni phụ trách nghiên cứu Capuchin án phong thánh. Ngài giải thích rằng xác Thánh Padre Pio đã không phải trưng bày để trình diễn cũng không phải để thu hút tín đồ trung thành. Sự trưng bày này được thực hiện bởi vì ngài là một trong những vị giải tội vĩ đại của mọi thời đại.

Fr. Carlo Calloni:
“Điều mà đã được nhìn vào để công bố Padre Pio là một vị thánh, là cách mà ngài đã sống theo lời tuyên thệ của sự vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh, ngài đã sống khiêm tốn như thế nào, và sự dịu dàng của ngài. Đây là những gì đáng chú ý. Xác của ngài đã không bị mục nát có thể là một dấu chỉ, nhưng nó không bổ xung giá trị cho tiến trình này.”

Có lẽ Padre Pio được biết đến nhiều nhất vì năm dấu thánh trên cơ thể của ngài. Tuy nhiên, cha Fr. Carlo khẳng định rằng những biểu hiện này cũng không làm cho bất cứ ai trở thành một vị thánh. Ngài nói rằng tất cả là kết quả của một đời sống thánh thiện. Và Padre Pio đã sống một cuộc sống vô cùng thánh thiện.

Jos. Tú Nạc, NMS

Bài viết liên quan