Đấng Sáng Lập Hội Dòng

Tiểu sử Đức Cha Valentin HERRGOTT – Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Gia

Tiểu sử Đức Cha Valentin HERRGOTT – Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Gia

HERRGOTT Valentin, sinh ngày 11/10 năm1864 tại  Mitzach, giáo phậnStrasbourg (Haut-Rhin, Pháp), là con út trong một gia đình có sáu người con. Ngài học tiểu học ởMitzachrồi vào học trường các Sư huynh La Salle ởMatzenheim , tiếp tục chương trình Trung học ở Tiệu Chủng việnZillisheim và kế tiếp là ở Chủng viện Saint Sulpice tạiIssy. Ngày 18/9 năm 1885 ngài được nhận vào Chủng viện của các Cha Thừa sai. Được thụ phong Phụ Phó tế (xưa gọi là “chức Thầy Năm”) ngày 22/9 năm 1888, Phó tế ngày 3/5/1889và sau cùng là chức Linh mục ngày 21/9/1889. Sau đó tân Linh mục nhận bài sai đi truyền giáo ở Campuchia. Ngài học tiếng Việt tại Phnom Penh (ở giáo xứ Russey-keo). Năm 1890 ngài lại được sai đến Talok (hạt Swayrieng), ngài ở lại đây 2 năm và học tiếng Khmer. Sau thời gian này, ngài được sai đến Cù lao Tây làm chánh xứ ở đây từ năm 1893 đến 1896. Năm 1896 này ngài được chỉ định làm Bề trên Tiểu Chủng viện Cù lao Giêng và linh hướng cho Tu viện Nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng ở sát bên Tiểu Chủng viện.Ngài ở lại đây suốt 32 năm trời.

Năm 1901,ngài làm Tổng Đại diện và qua tháng 3 năm 1902ngài nhận thêm chức Bề trên các Cha Thừa sai tại Campuchia cho đến tháng 11/1902 là ngày Đức Cha Bouchut nhận chức Giám mục. Tiếp tục làm Bề trên Tiểu Chủng viện, ngài đã góp phần tích cực vào việc phát triển giáo phận.                  .

Ngoài việc mở mang Tiểu Chủng viện, ngài cũng lo việc xây dựng, mở mang tu viện các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng và tìm cách nâng cao trình độ học thức của các Sơ này để các Dì có thể giúp các em dọn thi các văn bằng chính thức (bằng Tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục).

Ngày 18/02 năm 1928, ngài được chí định làm Giám mục Phó của Đức Cha Bouchut và được tấn phong Giám mục ngày 01/05/1928 trong Nhà Nguyện của Tiểu Chủng viện. Sau đó, vào ngày 17/12/1928 ngài chính thức làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phnom Penh. Năm1930, ngài về Pháp tham dự Tổng Nghị của Hội Thừa Sai Paris. Liền sau khi trở về Phnom Penh, ngài về thăm viếng mục vụ giáo hạt Banam và tạm trú tại nhà xứ Banam, cạnh cơ sở của Trường đào tạo các Giảng viên Giáo lý, quen gọi là Trường ” Các Thầy Giảng Banam”. Nhận thấy tổ chức này đang xuống cấp về mọi mặt, không còn thích ứng với các nhu cầu truyền giáo và mục vụ của giáo phận lúc đó, nên sau khi bàn hỏi với các vị hữu trách, ngài đã quyết định thành lập một Dòng tu chính thức với các tu sĩ có ba lời khấn dòng đúng theo giáo luật. Sau khi trình lên Tòa Thánh ý nguyện này, thì ngày 6 tháng 8 năm 1931 ngài nhận được sự chấp thuận chính thức của Tòa Thánh, cho phép thành lập tại Banam một “Nhà Dòng các Thầy Giảng viên Giáo lý Thánh Gia ” (Frères Catéchistes de la Sainte Famille) trong ngôi nhà mới xây dựng cạnh cơ sở của “Trường Thầy Giảng” đã có từ năm 1905. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1931 này, có 5 Tập sinh đầu tiên của nhà Dòng mới thành lập, được mặc áo dòng vào Tập viện với tên thánh dòng lớp chữ A.

Qua năm 1932 ngài cho xây dựng tại thủ đô Phnom Penh một Tòa Giám mục mới rộng lớn và tiện nghi. Năm 1935 ngài tham dự Đại Hội Thánh Thể tại Saigon. Qua đầu năm sau, sức khỏe ngài suy sụp, thường xuyên ốm đau và sau cùng Ngài được Chúa gọi về ngày 23 tháng 3 năm 1936 để chuẩn bị mừng lễ Mẹ Truyền Tin trên trời.

Bài viết liên quan