Thông Tin

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Hôm 13-4-2015,  Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Giáo Hoàng Phanxico đã bổ nhiệm Đức tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội, làm thành viên của Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình.

11136711_809178152497172_7879842376499663692_n

Cùng được bổ nhiệm trong dịp này, có 14 tân Hồng Y khác đã được ĐTC phong ngày 14 tháng 2 vừa qua. Hôm 13-4-2015, trung bình mỗi Hồng Y mới được bổ nhiệm làm thành viên của hai cơ quan trung ương Tòa Thánh và nhiệm kỳ là 5 năm.

Bộ truyền giáo có khoảng 30 HY và 8 GM thành viên, nhóm đại hội 3 năm một lần, còn Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình có khoảng 10 HY, 8 GM và 10 giáo dân thành viên (SD 13-4-2015)

11148509_809178139163840_2744140172213740247_n

Lm. Trần Đức Anh OP

Nguồn Vietcatholic

Bài viết liên quan