Thông Tin

CHUYỂN ĐỔI NHIỆM SỞ LINH MỤC ĐẦU NĂM 2015

cn15tnb

 

 

STT Linh Mục Nhiệm sở cũ Nhiệm sở mới Chức vụ
1. Lr. Vũ Đình Chung Đồng Phú Kim An Chính xứ
2.  Gs. Trần Thành Công  Đài Đức Mẹ Tân Hiệp  Lạng Sơn 3A  Phó xứ
 3.  Gs. Nguyễn Trí Diễm  Xẻo Dinh  Kitô Vua 1B  Phó xứ biệt lập
4. Vc. Phạm Thế Hòa Giuse 7B Cái Dầu Chính xứ
5. GB. Nguyễn Thế Hùng Tgm Long Xuyên  Đài Đức Mẹ Tân Hiệp  Phó xứ
6. Gs. Nguyễn Văn Hương Thanh Hải Đồng Phú Chính xứ
7. Ap. Nguyễn Lê Kha Hòn Đất Cù Lao Giêng Phó xứ
 8.  Vc. Nguyễn Thế Khanh  Phú Hòa Minh Hòa – Rạch Sỏi  Quản nhiệm
9. Gs. Lê Minh Khương Chi Lăng Tân Hóa k6 Chính xứ
10.  Pr. Nguyễn Văn Kiệt  Du học Mỹ  Tòa Giám Mục Trưởng Ban Truyền Thông
11. Gs. Phạm Văn Kính Cái Dầu Giuse 7B Chính xứ
12. Px. Châu Quang Lộc Chi Lăng An Hòa Phó xứ
13. Gs. Bùi Hữu Nghị Tân Thành 4B Bờ Bao Phó xứ
14. Matthia Nguyễn Văn Oai Đông Hòa Xẻo Dinh Phó xứ biệt lập
15. Pr. Nguyễn Hữu Phước Láng Sen Hiếu Thuận H1 Quản nhiệm
16. Ga. Nguyễn Huy Quang Tân Hóa Hiệp Hòa K.0 Chính xứ
17.  Vc. Nguyễn Văn Thanh Rạch Giá

 

 Nhà Têrêxa Trưởng Ban Mục Vụ Ơn Gọi
18. Gs. Nguyễn Tuấn Thịnh Lạng Sơn 3A Tân Thành 4B Phó xứ
19. Gs. Nguyễn Văn Tinh Kim An Thanh Hải Chính xứ
20. Vc. Nguyễn Thanh Triều Ngọc Thạch Chính Tòa Phó xứ
21. Gs. Đỗ Tiến Trình Mỹ Luông Ngọc Thạch Phó xứ
22. Vc. Vũ Thanh Tú Hiệp Tâm Hòn Đất Phó xứ
23. Vc. Vũ Anh Tuấn Cần Thay Láng Sen Phó xứ
24. Đaminh Hoàng Quốc Việt Du học Mỹ Bò Ót Phó xứ
25. Gs. Giang Hòa Việt Phú Hòa Phú Hòa Chính Xứ
26. Pr. Nguyễn Thanh Vũ An Hòa Hòa Giang Phó xứ

 

 

 

 

Long Xuyên ngày 06/04/2015

Văn Phòng Tòa Giám Mục

Pr. Nguyễn Đức Thắng

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan