Thông Tin

Trung Quốc: chính quyền tịch thu mọi khoản tiền quyên góp của các nhà thờ

Trung Quốc: chính quyền tịch thu mọi khoản tiền quyên góp của các nhà thờ

Ôn Châu – Gần đây, chính quyền tỉnh Chiết Giang, miền duyên hải của Trung Quốc đã yêu cầu một số nhà thờ giao nộp cho chính phủ mọi khoản tiền có được, kể cả tiền dâng cúng của tín hữu. Đây là một động thái áp dụng chính sách mới của chính phủ.

Kể từ năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã gây áp lực buộc các nhà thờ phải thực hiện “5 điều cải cách”, bao gồm: “bản địa hóa tôn giáo (tức là áp dụng các phong cách kiến trúc địa phương cho nhà thờ), quản lý nhất quán, thần học chắt lọc (bằng những bài giảng định hướng), minh bạch tài chính và cải tạo các Kitô hữu”, nhằm trói buộc Kitô giáo vào khuôn khổ của một tổ chức đi theo mục tiêu của Đảng Cộng sản. Kết quả là chính phủ đã thiết lập các văn phòng chiếm không gian ngay trong các nhà thờ và cử cán bộ đến để quản lý chặt chẽ nhà thờ.

Chính quyền vừa triển khai thực hiện quy định mới này tại các nhà thờ ở huyện Bình Dương (Pingyang), Ôn Châu (Wenzhou), trong đó, các giáo xứ phải nộp toàn bộ số tiền quyên góp được cho chính quyền.

Một Kitô hữu địa phương nói rằng: “… chính quyền sẽ can thiệp vào các công chuyện của giáo xứ, họ quản lý tiền dâng cúng của chúng tôi và một số dự án quy mô lớn. Khi chúng tôi muốn mua máy móc thiết bị hoặc đồ trang trí cho nhà thờ thì chúng tôi phải được chính phủ chấp thuận. Chúng tôi cũng phải xin phép nếu chi trả bất kỳ khoản tiền nào nhiều hơn một vài ngàn Nhân dân tệ”.

Hồi tháng 7 năm 2015, chính quyền địa phương đã bắt đầu cử cán bộ đến nói chuyện tại các nhà thờ và sắp đặt bàn làm việc của cán bộ ngay trong nhà thờ. Ngày 30 tháng 8 cùng năm, chính quyền ra lệnh rằng cán bộ nhà nước sẽ giám sát tất cả các nhà thờ ở Ôn Châu.

Theo một báo cáo chưa được xác nhận, chính quyền địa phương bây giờ còn đòi các nhà thờ phải treo quốc kỳ Trung Quốc trên đỉnh mái, ngay tại chỗ cây Thánh Giá đã bị phá bỏ trong một chiến dịch trước đây, và đặt quốc kỳ ở cả bục giảng lễ nữa.

Chân Phương

Bài viết liên quan