AI TÍN
Tu sĩ Linh mục Sylvestre Trần Văn Phụng, CSF
Sinh ngày 12/12/1929 tại Tràm Chẹt, Giồng Riềng, Kiên Giang.
Đã được Chúa gọi về lúc 13h00 thứ Bảy, ngày 08/6/2024 tại nhà Hưu dưỡng Dòng Thánh Gia.
Hưởng thọ: 95 tuổi
Với 70 năm khấn dòng và 31 năm linh mục.
Nghi thức tẫn liệm: 09h00 Chúa Nhật, ngày 09/06/2024
Thánh lễ an táng: 09h00 thứ Hai, ngày 10/06/2024
An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.
Xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Sylvestre.
Có thể là hình vẽ ngẫu hứng về 1 người và văn bản cho biết 'DÒNG THÁNH GIA Congregatio Sanctac Familiac dongthanhgiavn.net Sống" TÍN Trong niềm DÒNG THÁNH vảo Chúa Kitô Phục Sinh GLA ĐİNH trản trọng kinh báo SYLVESTRE Sinh ngày: 12/12/1929 Tại: PHỤNG, Riếng, ί được Chúa về: giờ Nhà Hıra Dưỡng phút, Thứ Bảy ngày 08/6/2021. Dòng. Với năm khẩn Dòng Và láng: phút, Thử 09/6/2024. Nguyện 10/6/2024. Huỳnh của Hội Dong Lâm, Chủ Trần Hưng Bình Đirc, Tp. Long Xuyên, Kính Đức Giang. quý Cha, quý được cộng đoàn hiệp hưởng Nhan Thánh Chúa. nguyện cho Linh hôn báo TM. Hội Dong Is.Lı. Thông Phán, CSF. Bê trên Tống quyên'

Bài viết liên quan