Giáo Phận Long Xuyên Sinh Hoạt Hội dòng

Dòng Thánh Gia: Nghi thức vào Tập viện

Vào lúc 17h00 Chúa Nhật ngày 13 tháng 08 năm 2023, tại Nhà nguyện chính của Hội Dòng đã cử hành long trọng giờ chầu Phép lành Mình Thánh Chúa. Nghi thức do linh mục Đaminh Ninh. Nguyễn Thông Phán, CSF – Bề trên Dòng, chủ sự.

Trong giờ Chầu Phép lành có nghi thức vào Tập viện của 07 anh em Tiền tập viện và nghi thức công bố nhiệm sở và nhận bài sai của các Tu huynh trong Dòng.

Sau khi đặt Mình Thánh Chúa và lắng nghe Lời Chúa là nghi thức vào Tập viện với ba phần:

  1. Thẩm vấn ứng sinh: các ứng sinh được gọi tên và thẩm vấn về mong ước được vào Tập viện
  2. Làm phép áo dòng và phù hiệu: Bề trên làm phép áo dòng và phù hiệu
  3. Trao áo dòng và phù hiệu: Bề trên trao áo dòng và phù hiệu cho các tân Tập sinh.

Sau khi các tân Tập sinh mặc áo dòng và đeo phù hiệu, Bề trên chính thức trao phó các Tập sinh cho Giám tập.

Các tân tập sinh:

  1. Tập sinh Giuse Đinh Quốc Việt
  2. Tập sinh Antôn Nguyễn Khánh Toàn
  3. Tập sinh Micae Thân Nhất Tân
  4. Tập sinh Phêrô Nguyễn Văn Ánh
  5. Tập sinh Giuse Nguyễn Anh Tuấn
  6. Tập sinh Phêrô Khoa. Nguyễn Trọng Hoàn
  7. Tập sinh Giuse Nguyễn Ngọc An

Sau khi thức vào Tập viện là nghi thức lặp lại lời khấn của các Tu huynh khấn trọn trước Thánh Thể Chúa.

Trước khi nhận phép lành Mình Thánh Chúa, Hội dòng công bố nhiệm sở và trao bài sai cho tất cả các thành viên trong Hội Dòng.

P/s: Cùng chia sẻ niềm vui với Hội Dòng vì hôm nay có 07 anh em được gọi nhận áo Dòng và bước vào Tập kỳ để bắt đầu thời gian một năm tập theo Giáo luật trong Tập Viện của Dòng. Xin hiệp ý cầu nguyện, nâng đỡ Quý thầy trong thời gian Tập Viện được sốt sắng, gắn kết mật thiết với Chúa và hoàn thành Tập kỳ như lòng Chúa mong ước.

Truyền Thông Thánh Gia

Bài viết liên quan