Sinh Hoạt Hội dòng

Dòng Thánh Gia: Nghi thức vào Tập viện

Vào lúc 18g00 ngày 14/06/2020, tại nguyện đường Dòng Thánh Gia đã diễn ra nghi thức vào Tập viện dành cho 04 Tiền tập sinh niên khóa 2018-2020.

Nghi thức vào Tập viện năm nay được cử hành trong giờ Chầu Thánh Thể trọng thể do cha Bề trên Tổng quyền Louis Gonzaga Phạm Thể Nhung chủ sự, với sự tham dự đông đảo của quý tu huynh dòng Thánh Gia, quý cha khách, quý thân nhân, ân nhân của các Tiền tập sinh.

Sau khi đặt Mình Thánh Chúa là nghi thức vào Tập Viện.

Nghi thức vào Tập viện gồm 03 phần: Xướng danh và thẩm vấn, làm phép áo dòng và phù hiệu, chính thức vào Tập viện.

Trong phần đầu của nghi thức, sau lời xướng danh của Tu huynh giám đốc Dự tu , các ứng sinh tiến trước mặt Bề trên để ngài thẩm vấn.

Tiếp đến là nghi thức làm phép áo dòng và phù hiệu.

Trong phần cuối của nghi thức là việc trao áo dòng, gắn phù hiệu và chọn tên Thánh Dòng. Kế đến, các Tân Tập Sinh được Bề trên giao phó cho Giám tập.  Kể từ giờ phút này, các Tân Tập Sinh sẽ chính thức buớc vào đời sống Tập viện trong Dòng Thánh Gia trong một năm theo Giáo Luật.

Nghi thức vào Tập viện kết thúc với lời nguyện chúc lành của cha Bề trên.

Sau nghi thức vào Tập viện là nghi thức nhắc lại lời khấn của tất cả các Tu huynh khấn trọn và nghi thức nhận bài sai.

Giờ chầu Thánh Thể được tiếp diễn như thường lệ.

Danh sách các Tân Tập Sinh:

01. Lucien Nguyễn Duy Khoa

02. Laurent Nguyễn Văn Quí

03. Luca Tạ Xuân Duẩn

04. Léon Nguyễn Xuân Sanh

Joseph

 

 

 

Bài viết liên quan