Sinh Hoạt Hội dòng

Dòng Thánh Gia: Kỉ niệm 89 năm lập Dòng và hồng ân Vĩnh khấn

“Với 89 năm hiện diện trong lòng Giáo hội, 50 năm trong giáo phận Long Xuyên, chắc chắn Dòng Thánh Gia là một kỳ công của Thiên Chúa”.

Đây là những chia sẻ của đức cha Giuse Trần Văn Toản – giám mục giáo phận Long Xuyên trong thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời được cử hành vào lúc 09g00 ngày 15.8.2020 tại nhà nguyện Dòng Thánh Gia. Dịp này, Dòng Thánh Gia cũng kỉ niệm 89 năm lập dòng (1931-2020), đồng thời có 04 Tu huynh tuyên khấn trọn đời.

Cùng đồng tế với ngài có cha Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Gia cùng khoảng 40 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ cũng có sự hiện diện đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, thân nhân, ân nhân và quý khách của Hội dòng.

Thánh lễ được bắt đầu với đoàn rước gồm có: Thánh Giá đèn hầu, quý Tu huynh Vĩnh khấn, ông bà cố của các Tu huynh Vĩnh Khấn, quý cha đồng tế, Đức cha chủ tế.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse đã quảng diễn đoạn Tin Mừng Lc 1,39-56 nói về việc Đức Maria đến thăm chị họ mình là bà Elisabeth và bài ca  Magnificat nổi tiếng mà Mẹ đã cất lên để ca khen và cảm tạ Chúa. Ngài chia sẻ: “Với đặc ân Lên Trời Cả Hồn Lẫn Xác mà chúng ta mừng kính hôm nay, cùng với 03 đặc ân khác mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ: Mẹ Thiên Chúa, Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trọn Đời Đồng Trinh, chúng ta sẽ nhận ra ý định đời đời của Thiên Chúa nơi Đức Mẹ. Mẹ là công trình vĩ đại của Thiên Chúa được đặt để nơi thế gian này”. Liên hệ từ cuộc đời Đức Mẹ và nhìn vào những biến cố thăng trầm của Dòng Thánh Gia, đức cha nhận định: “Với 89 năm hiện diện trong lòng Giáo hội, 50 năm trong giáo phận Long Xuyên, chắc chắn Dòng Thánh Gia là một kỳ công của Thiên Chúa”.

Sau bài giảng là nghi thức Vĩnh khấn.

Mở đầu nghi thức, một Tu huynh trong Ban Phục Vụ xướng tên các ứng sinh cho nghi thức Vĩnh khấn và các Ứng sinh này sẽ bày tỏ ước nguyện của mình trước mặt Bề trên và cộng đoàn đang hiện diện. Các Ứng sinh Vĩnh khấn:

  1. Tu huynh Felix Ngô Thành Hưng, CSF
  2. Tu huynh Grégoire Phạm Hữu Sở, CSF
  3. Tu huynh Georges Đoàn Ngọc An, CSF
  4. Tu huynh Germain Lê Phát Nhu, CSF.

Sau phần thẩm vấn của Bề trên là Kinh Cầu Các Thánh. Các Ứng sinh nằm phủ phục trước bàn thờ trong khi ca đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh.

Tiếp đến, các Ứng sinh tiến lên trước mặt bề trên và 02 nhân chứng đọc công thức tuyên khấn trọn đời.

Sau khi đọc công thức tuyên khấn, Đức cha chủ tế đọc lời nguyện Thánh Hiến trên các Tân khấn sinh.

Kết thúc nghi thức khấn dòng là nghi thức ôm chúc bình an. Cha Bề trên sẽ ôm chúc bình an cho từng Tân khấn sinh.

Kết thúc nghi thức khấn dòng, thánh lễ được tiếp tục như thường lệ với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha Bề trên Tổng quyền Louis Gonzaga Phạm Thế Nhung, CSF thay mặt nhà dòng cảm ơn Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g. Sau thánh lễ là bữa tiệc mừng tại khuôn viên Hội Dòng.

Joseph 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan