Giáo Phận Long Xuyên Sinh Hoạt Hội dòng

Hình ảnh: Nghi thức tẫn liệm và thánh lễ cầu nguyện cho linh mục Sylvestre

Một số hình ảnh trong nghi thức tẫn liệm và thánh lễ cầu nguyện cho linh mục Sylestre.

Bài viết liên quan