Giáo Phận Long Xuyên Sinh Hoạt Hội dòng

BỘ ẢNH: THÁNH LỄ AN TÁNG TU SĨ, LINH MỤC SYLVESTRE TRẦN VĂN PHỤNG, CSF

Bài viết liên quan