Sinh Hoạt Hội dòng

CẢM TẠ HỒNG ÂN – 2019

CẢM TẠ HỒNG ÂN

…………

            Hòa trong niềm vui của ngày mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Hội Dòng Thánh Gia cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa vì 88 năm kỷ niệm Ngày Thành Lập Dòng (15/08/1931 – 15/08/2019), vì Hồng Ân Ngân Khánh khấn dòng của tu huynh Pie Phạm Đình Tiến, vì Hồng Ân Tân Linh mục (11/07/2019) của 2 tu huynh Barthelemy và tu huynh Bernard, vì Hồng Ân Tái Khấn của 14 tu huynh, và vì Hồng Ân Tiên Khấn của 9 tu huynh lớp chữ J.

            Trong bài giảng lễ, tân linh mục Barthelemy đã nhấn mạnh 2 điểm chính cho cộng đoàn để chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria. Thứ nhất là Hãy ra khỏi mình để đến với người khác.Theo tinh thần của ĐTC Phan-xi-cô, con người của thời đại này cần phải thoát ra khỏi mình, ra khỏi vùng an toàn của mình để đến với người khác như Mẹ Maria hôm nay đã đi đến với người chị họ của mình. Đức cha cố JB. Bùi Tuần, trong bài suy niệm  về Mẹ Maria ngày 12.08, đã viết: “Dấu chỉ của Đạo Đức là biết lo cho người khác.” Nơi Mẹ, tất cả hành động chỉ quy về người khác, vì yêu thương người khác, vì thi hành ý Chúa. Thứ hai làHãy mang niềm vui đến cho người khác. Niềm vui ở đây là niềm vui của Mẹ Maria, là niềm vui của Tin Mừng, là niềm vui trong Chúa. ĐTC Phan-xi-cô nói:“Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui.” Để có niềm vui thực sự, người tu sĩ phải ở với Chúa và ở trong Chúa như Mẹ Maria. (Lược trích bài giảng)

            Gia đình Hội Dòng Thánh Gia cũng cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa vì sự hiện diện của Đức cha cố Giuse, quý cha, quý tu sĩ nam – nữ, quý thân nhân – ân nhân, và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho Hội Dòng trong ngày vui trọng đại 15.08.2019. Ước gì con người hôm nay luôn biết trao phó toàn bộ đời mình cho Thiên Chúa như Mẹ Maria để tất cả nhân loại cũng được sum vầy với Mẹ trên Nước Thiên Đàng trong ngày sau hết. Amen.

“Adveniat Regnum Tuum”

Bài viết liên quan