Sinh Hoạt Hội dòng

DÒNG THÁNH GIA LONG XUYÊN: TỔNG TU NGHỊ 12 ( 2018 -2022)

DÒNG THÁNH GIA LONG XUYÊN: TỔNG TU NGHỊ 12 ( 2018 -2022)

Tổng Tu Nghị bắt đầu từ ngày 7 tháng 8 năm 2018. Chiều ngày 13/08/2018, tại nhà Dòng Thánh Gia,  Bình Đức,  Long Xuyên, Hội Dòng Thánh Gia đã tổ chức Tổng Tu Nghị lần thứ XII và bầu bề trên cùng ban cố vấn của Dòng niên khóa 2018 -2022.

Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục Giáo phận đã đến tham dự buổi Tổng Tu nghị để chủ toạ cuộc bầu cử bề trên và Ban phục ụ mới nhiệm kỳ 2018-2022.

Sau nghi thức thánh hóa xin ơn Chúa Thánh Thần cùng triển khai quy chế và hiến pháp của dòng trong việc bầu bề trên, 40 anh em tu huynh của dòng đã bầu phiếu kín để chọn cha bề trên cùng ban cố vấn. Cha Bề trên Louis Phạm Thế Nhung đã tái cử bề trên nhiệm kỳ thứ 2 (2018 – 2022).

Xin chia vui cùng Dòng Thánh Gia trong sự kiện trọng đại này và xin Chúa luôn đồng hành với cha bề trên cùng ban cố vấn trong sứ mạng phục vụ Chúa và con người.

 

Bài viết liên quan