Giáo Phận Long Xuyên Sinh Hoạt Hội dòng Uncategorized

Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức linh mục Dòng Thánh Gia

Mời quý vị tham dự Thánh lễ truyền chức linh mục Dòng Thánh Gia tại 02 kênh sau:

https://www.youtube.com/@TruyenThongGiaoPhanLongXuyen

https://www.facebook.com/dongthanhgiavn

Bài viết liên quan