Sinh Hoạt Hội dòng

Dòng Thánh Gia: Bà cố Maria về nhà Cha

AI TÍN

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh

Hội Dòng Thánh Gia và gia đình tang quyến kính báo:

BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ TOAN

(thân mẫu Tu huynh Jean Lưu Văn Tiên, CSF)

Sinh năm 1952 tại Nam Định

Đã được Chúa gọi về lúc 22g00 ngày 17 tháng 04 năm 2020

Hưởng thọ 68 tuổi

Linh cữu được quàn tại tư gia:

Thôn La Dày, xã Đami, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc

06g30 Chúa Nhât, ngày 19 tháng 04 năm 2020

Tại Thánh Đường giáo xứ La Dày, giáo phận Phan Thiết.

Bài viết liên quan