Giáo Phận Long Xuyên Sinh Hoạt Hội dòng

Dòng Thánh Gia: Thánh lễ trao tác vụ Đọc sách

“Việc lãnh tác vụ Đọc sách giúp các tiến chức ý thức về sứ vụ loan báo Tin Mừng”. Đây là những chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu Tường trong thánh lễ trao tác vụ Đọc sách cho các ứng viên Phó tế của Dòng.

Thánh lễ cử hành lúc 05h45 thứ Sáu, ngày 04 tháng 08 năm 2023 tại nhà nguyện Hội Dòng do linh mục Giuse Nguyễn Hữu Tường – đại diện tư pháp giáo phận Long Xuyên chủ tế, cùng đồng tế có linh mục Đaminh Ninh. Nguyễn Thông Phán, CSF – Bề trên Tổng quyền, các linh mục trong Dòng và đông đủ các Tu huynh đang có mặt nhà Mẹ trong kỳ thường huấn và tĩnh tâm năm 2023.

Trong bầu khí phụng vụ mừng kính thánh Gioan Maria Vianney – bổn mạng các linh mục, chia sẻ trong bài giảng, cha chủ tế đã làm nổi bật con người thánh Vianney: âm thầm, khiêm tốn, siêng năng ngồi tòa giải tội và kết hợp mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện. Cách riêng, đối với các Tu huynh sẽ lãnh nhận tác vụ Đọc sách, ngài mời gọi: “Việc lãnh tác vụ Đọc sách giúp các tiến chức ý thức về sứ vụ loan báo Tin Mừng. Sứ vụ này không chỉ dừng lại việc đọc Kinh Thánh, việc công bố Tin Mừng cho mọi người mà còn là sự kết hợp sâu sắc với Lời Chúa qua đời sống cầu nguyện và chứng tá trong đời sống”.

Nghi thức trao tác vụ Đọc sách diễn ra sau bài giảng. Danh sách các Tu huynh nhận tác vụ:

+ Tu huynh Giuse Cảnh. Nguyễn Hữu Vương, CSF

+ Tu huynh Đaminh Cẩm. Nguyễn Khải Hoàn, CSF

+ Tu huynh Đamien Nguyễn Văn Thao, CSF

+ Tu huynh Eugène Đoàn Trung Thịnh, CSF

+ Tu huynh Félix Ngô Thành Hưng, CSF

Tiếp đó là phần Phụng vụ Thánh Thể.  Thánh lễ kết thúc lúc 06h30.

Truyền Thông Thánh Gia

 

 

Bài viết liên quan