Giáo Hội Việt Nam

Cáo phó: Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên – Nguyên Giám mục Giáo phận Vinh

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Phục Sinh
Giáo phận Vinh kính báo:

ĐỨC CHA PHAOLÔ MARIA CAO ĐÌNH THUYÊN

Nguyên Giám mục Giáo phận Vinh 

 

 

Đã được Chúa gọi về lúc 13 giờ, ngày 29/08/2022
Hưởng thọ 95 tuổi, 62 năm Linh mục và 30 năm Giám mục 

Lễ viếng bắt đầu từ 08h00’ ngày 30/08/2022 

Thánh lễ An táng Đức Cha Phaolô Maria
sẽ được cử hành vào lúc 08h30’,
Thứ Năm, ngày 01 tháng 09 năm 2022
tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài
(Xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). 

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Đức Cha cố Phaolô Maria được hưởng hạnh phúc bên Chúa
cùng các thánh trên quê trời.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Phaolô Maria.

TÓM TẮT TIỂU SỬ
ĐỨC CỐ GIÁM MỤC PHAOLÔ MARIA
CAO ĐÌNH THUYÊN

Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên sinh ngày 07/01/1927 tại Giáo họ Tràng Lưu, Giáo xứ Tràng Lưu, Giáo hạt Ngàn Sâu, Giáo phận Vinh (Nay thuộc Giáo phận Hà Tĩnh), xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Thân sinh ngài là cụ ông G.B. Cao Ðình Tùng (mất 1967) và cụ bà Anna Nguyễn Thị Ðích (mất 1968). Gia đình có 5 trai, 2 gái mà ngài là con đầu lòng.

* Ngày 13/08/1938: Nhập học Trường tập Xuân Phong.

* Ngày 13/08/1942: Nhập học Tiểu Chủng viện Xã Ðoài.

* Ngày 01/07/1950: Mãn Tiểu Chủng viện, thầy Phaolô về giúp Sở Quản lý Nhà Chung Xã Ðoài, giúp cha Phêrô Cát, quản lý.

* Ngày 01/01/1955: Nhập học Ðại Chủng viện Xã Ðoài.

* Ngày 01/05/1957: Nhập hàng giáo sĩ.

* Ngày 21/12/1957: Chịu các chức nhỏ.

* Ngày 31/01/1959: Chịu chức Phụ Phó tế.

* Ngày 01/02/1960: Chịu chức Phó tế.

* Ngày 14/05/1960: Chịu chức Linh mục bởi Ðức Giám mục G.B. Trần Hữu Ðức.

* Ngày 12/07/1960: Phó xứ Bảo Nham.

* Ngày 31/01/1961: Quản xứ Quy Hậu.

* Ngày 13/08/1971: Quản lý Tòa Giám mục.

* Năm 1980: Được bổ nhiệm Tổng đại diện, kiêm 2 giáo hạt Nhân Hoà và Xã Ðoài.

* Ngày 01/11/1992: Được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Vinh.

* Ngày 19/11/1992: Lễ Tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, do Đức Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp chủ phong; Châm ngôn Giám mục: “Cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô”.

* Ngày 11/12/2000: Kế vị Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh, thay thế Ðức Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp nghỉ hưu.

* Ngày 13/05/2010, sau 10 năm làm chủ chăn coi sóc Giáo phận Vinh, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của ngài, đồng thời đặt Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm Giám mục chính tòa kế nhiệm.

* Ngày 29/08/2022: Đức cha Phaolô Maria đã được Chúa gọi về, vào lúc 13 giờ,  tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hưởng thọ 95 tuổi, 62 năm Linh mục và 30 năm Giám mục.

R.I.P.

Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh

Nguồn: gpvinh.com (29.8.2022)

Bài viết liên quan