Thông Tin

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyên: Hãy nhớ rằng rồi bạn cũng phải chết.

(EWTN News/CNA) Trong bài giảng vào thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta vào hôm thứ Năm, ĐGH Phanxicô đã nói rằng dùng thời gian để suy nghĩ về cái chết của bản thân mình có thể là một kinh nghiệm giải thoát, và vì thế có thể giúp chúng ta trở nên con người tốt hơn.

Cái chết “là một thực tế ảnh hưởng đến mọi người.” Có người cái chết đến sớm hơn, có người muộn hơn nhưng dù thế nào thì “nó cũng sẽ đến.”

Vì chúng ta là những người đang đi trên một hành trình trong một khoảng thời gian hạn định, cho nên hãy cầu xin Chúa cho chúng ta ý thức về thời gian để chúng ta không bị “gian hãm” bởi giây phút hiện tại. ĐGH khuyên chúng ta hãy tự nhắc nhở chính mình rằng: “Tôi không phải là ông chủ của thời gian.”

Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta rồi ai cũng phải chết, như vậy “sẽ làm cho chúng ta đối xử với nhau tốt đẹp hơn.”

Bài giảng của ĐGH dựa vào bài đọc đầu tiên trong ngày, trích từ Sách Các Vua quyển thứ nhất nói về cái chết của Vua David.

Trong bài đọc, Vua David biết rằng giờ chết của mình đang đến gần và đã truyền dạy con trai của mình là Solomon, chuẩn bị kế vị ngôi vua.

Trước tiên David giải thích cho Solomon rằng ông “sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua; con hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi.”

Vua David nói với Solomon rằng “Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Chúa, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người, như đã ghi trong Luật Mô-sê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi.”

Cùng với ý này, ĐGH nói rằng một câu hỏi khác mà chúng ta nên đặt ra cho chính mình là “Tôi sẽ để lại gì cho đời nếu Chúa gọi tôi về hôm nay? Di sản gì tôi sẽ để lại như một chứng cớ của đời tôi?

“Đó là câu hỏi rất hay mà chúng ta nên tự hỏi mình. Và như thế, chúng ta có thể chuẩn bị cho mình, bởi vì không ai trong chúng ta… không một ai trong chúng ta sẽ tồn tại ‘như một thánh tích’. Tất cả chúng ta đều phải đi theo con đường này.”

Nhớ đến việc chúng ta chắc chắn sẽ chết có thể giúp cho chúng ta sống đời sống tốt hơn trong giây phút hiện tại và nó soi sáng cho những quyết định mà tôi phải chọn lựa mỗi ngày.”

Giuse Thẩm Nguyễn

Bài viết liên quan