Thông Tin

Đức Hồng y Myanmar hy vọng hòa giải dân tộc

Khi tân chính phủ bắt đầu nắm quyền ở Myanmar, Đức Hồng y Charles Maung Bo của Yangon hy vọng có được hòa giải dân tộc kể cả việc tha thứ cho các lãnh đạo quân sự đã cai trị quốc gia này từ 1962 tới 2011.

Khi tân chính phủ bắt đầu nắm quyền ở Myanmar, Đức Hồng y Charles Maung Bo của Yangon hy vọng có được hòa giải dân tộc kể cả việc tha thứ cho các lãnh đạo quân sự đã cai trị quốc gia này từ 1962 tới 2011.

Phát biểu với hãng tin Pháp Eglises d’Asie, ngài kêu gọi tôn trọng hơn nữa quyền tự do tôn giáo trong quốc gia theo Phật giáo này, kể cả việc trả lại các trường học Công giáo bị chính quyền quân nhân tịch thu trong những năm 1960.
Thừa nhận có những tiến bộ gần đây như cho phép các trường Công giáo được đăng ký dưới tên của các cá nhân, Hồng y Bo cũng kêu gọi phải chính thức công nhận quyền mở trường học của Giáo hội nữa.
“Chúng tôi muốn tân chính phủ chính thức cho phép chúng tôi xây dựng nhà thờ và tu viện” – ngài nói thêm.
Quốc gia có 51,5 triệu dân này có tới 89% Phật tử, 4% Hồi giáo, 3% Tin Lành và 1% Công giáo.

Nguồn tin: UCAN

Bài viết liên quan