Thông Tin

Hội nghị tại Vatican chống bất công trong lãnh vực y tế

VATICAN. Hội nghị quốc tế tại Vatican chống những bất công trong các hệ thống y tế sẽ tiến hành từ ngày mai, 16 đến 18-11 tới đây với chủ đề ”Đương đầu với những chênh lệch trên thế giới về vấn đề sức khỏe”.

Đây là Hội nghị quốc tế thứ 32 về y tế được Tòa Thánh tổ chức, lần này do Bộ Phục vụ phát triển nhân bản toàn diện đảm trách.

Các tiểu đề của Hội nghị này là: ”thông tin để biết, biết để hành động, hành động để thay đổi, thay đổi để cung cấp một dịch vụ sức khỏe, bảo vệ quyền sống của mỗi người, với cái nhìn hy vọng hướng về một câu trả lời chung cho thách đố chênh lệch trên thế giới”.

Tuyên bố hôm 13-11-2017 với giới báo chí tại Vatican, Ông Anthony Tersigni, Chủ tịch Hiệp hội quốc tế các tổ chức sức khỏe Công Giáo, nói rằng: ”Dưới thời ĐGH Phanxicô, vấn đề những chênh lệch và bất công trong các thệ thống sức khỏe trên thế giới càng được quan tâm hơn nữa”.

Ông Tersigni cũng là Chủ tịch tổ chức y tế ”Ascension” qui tụ 150 ngàn cộng tác viên, nhân viên ở Mỹ”.

Trong 3 ngày nhóm họp, các tổ chức của Liên hiệp sức khỏe Công Giáo tìm cách tăng cường sự liên kết với nhau, trao đổi những phương pháp tốt đẹp nhất để học hỏi với nhau”. Việc trao đổi này sẽ được tổ chức qua một diễn đàn internet.

Một đề tài khác được hội nghị bàn tới là làm sao duy trì căn tính Công Giáo của các tổ chức y tế, đứng trước những phí tổn gia tăng và tại nhiều nơi có tình trạng ơn gọi tu trì giảm bớt. Vì thế, theo ông Tersogni, một đàng cần gia tăng sự hiện diện của giáo dân trong các vị trí lãnh đạo của Giáo Hội. Tại Bắc Mỹ và Âu Châu điều này đã được thực hiện từ lâu. Ngoài ra, các tổ chức y tế của Giáo Hội phải học cách làm việc hữu hiệu hơn, và gia tăng việc săn sóc miễn phí cho những người túng thiếu.

Trong chương trình 3 ngày họp, có rất nhiều bài thuyết trình và thông báo về y khoa, săn sóc sức khỏe, chính sách y tế, và hội hoặc dược khoa. Trưa ngày họp cuối cùng, 18-11, các tham dự viên sẽ được ĐTC tiếp kiến (KNA 13-11-2017)

Lm. Trần Đức Anh OP

Bài viết liên quan