Thông Tin

Phát biểu của Đức Thánh Cha về nữ phó tế


Cha Lombardi 
nói về phát biểu của Đức Thánh Cha về nữ phó tế

WHĐ – Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, nói rằng trong bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với các Bề trên Dòng nữ, ngài đã không nói ngài có dự định phong chức phó tế cho phụ nữ, lại càng không phải làphong chức linh mục cho họ. Tuyên bố của cha Lombardi được đưa ra sau khi giới truyền thông loan tin rộng rãi về việc Đức Thánh Cha muốn thành lập một Uỷ ban nghiên cứu vấn đề nữ phó tế.

Phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô về nữ phó tế nằm trong bối cảnh cuộc nói chuyện của ngài hôm thứ Năm 12-05 vừa qua với khoảng 900 vị Bề trên Dòng nữ thuộc Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền.

Trong cuộc nói chuyện kéo dài 90 phút về sứ mạng và thừa tác vụ của phụ nữ trong đời sống Giáo hội, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi tế nhị, trong đó có câu hỏi: “Điều gì ngăn cản Giáo hội không cho phụ nữ làm phó tế vĩnh viễn, giống như trong thời Giáo hội sơ khai?” Trong phần trả lời, Đức Thánh Cha nói rằng những hiểu biết về vai trò của nữ phó tế trong thời Giáo hội sơ khai vẫn chưa rõ ràng và ngài đồng ý với các nữ tu rằng thật là hữu ích nếu thành lập một Uỷ ban để nghiên cứu vấn đề này.

Cha Lombardi mô tả cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các nữ tu là một “cuộc trò chuyện tốt đẹp”, mang tính “khích lệ” các phụ nữ – đặc biệt là các nữ tu, trong đời sống Giáo hội, gồm cả các vị trí quan trọng không cần có chức thánh trong các cơ quan của Toà Thánh.

Đề cập đến phát biểu của Đức Thánh Cha –đã được báo chí đưa tin rất nhiều–, về việc thành lập một Uỷ ban nghiên cứu vấn đề nữ phó tế, cha Lombardi cho biết vấn đề này cũng đã được thảo luận trong Giáo hội trước đây do thực tế là trong thời Giáo hội sơ khai đã có các phụ nữ được mô tả như nữ phó tế, đảm nhiệm một số phận vụ trong cộng đoàn Kitô giáo.

Cha Lombardi nói “chúng ta cần phải trung thực” khi nhận định lời nói của Đức Thánh Cha về việc dự định thành lập một Uỷ ban nhằm nghiên cứu vấn đề này rõ ràng hơn. “Đức Thánh Cha đã không nói rằng ngài có dự định phong chức phó tế cho phụ nữ, lại càng không phải là phong chức linh mục cho họ”. Trong thực tế, Đức Thánh Cha đã nói rõ trong bài giảng Thánh lễ rằng ngài hoàn toàn không lưu tâm đến vấn đề này”.

Cha Lombardi cũng nói rằng thật sai lầm khi giảm thiểu tầm quan trọng của nhiều điều Đức Thánh Cha đã nói về vấn đề này trong cuộc gặp gỡ các nữ tu.

(Vatican Radio)

Minh Đức

Bài viết liên quan